Novice


IKT FINANCE: Tajnica je postala IT-strokovnjakinja

IKT FINANCE: Tajnica je postala IT-strokovnjakinja

"Lakota po IT-kadrih je velika. Podjetja jih iščejo z lučjo ob belem dnevu, kronično primanjkuje vseh profilov. Medtem ko podjetja težko najdejo kadre, ki bi jih zaposlila, narašča število espejevcev normirancev v IT."

MAJ: Aktualni EU razpsis

MAJ: Aktualni EU razpsis

Za vas smo v mesecu maju ponovno pripravili izbor iniciativ in objav v povezavi z digitalno strategijo Evropske komisije. Oglejte si zanimive evropske razpise, novice, dogodke...

Arhiv: Posvet: Kako se lotiti izziva pomanjkanja IKT kadrov?

Arhiv: Posvet: Kako se lotiti izziva pomanjkanja IKT kadrov?

Po podatkih SURS-a pa se je v preteklem letu 60 % podjetij soočalo s težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja. Skoraj tretjini podjetij primanjkuje ustreznih kadrov ali znanj, potrebnih za digitalno preobrazbo, tehnologije umetne inteligence pa uporablja le 12 % podjetij. Zato bo naslednje obdobje ključno za digitalni preboj tako v tehnoloških, kot tudi drugih panogah, če se bomo želeli dvigniti nad povprečje, povečati produktivnost in dodano vrednost ter konkurirati preostalemu delu Evrope.

Arhiv: Priložnost za podjetja - objavljen je razpis za pilotno-demonstracijske projekte

Arhiv: Priložnost za podjetja - objavljen je razpis za pilotno-demonstracijske projekte

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju Javna agencija Spirit) je v petek 15. 04. 2022 v Uradnem listu objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO), ki bo podprl konzorcijske projekte.

Poročilo o dogodku

Poročilo o dogodku "Digitalno desetletje za regije, mesta in lokalne skupnosti"

Skupnost Futurium Digital Decade in gibanje Living-in.EU sta 16. marca 2022 soorganizirala dogodek, na katerem so razpravljali o pomembni vlogi regij, mest in skupnosti pri doseganju evropskega digitalnega desetletja

SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

SURS je objavil poročilo o uporabi interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih. V 2021 je imela petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 14 %, delež je bil najvišji med 65–74-letniki (45 %).

Arhiv: Informativni dan in mreženje: JR digitalizacija in investicije

Arhiv: Informativni dan in mreženje: JR digitalizacija in investicije

Mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, je v uvodnem pozdravu poudaril velik pomen tovrstnih informativnih dogodkov. Vidi jih kot pomoč članom GZS za učinkovito črpanje finančnih sredstev, saj se tako na enem mestu lahko srečajo vsi deležniki, vključeni v ta proces, še posebej zato, ker je trenutno več razpisov objavljenih hkrati, nekateri se med seboj vsebinsko tudi prekrivajo. To pa »moramo jemati ne kot težavo, ampak kot izziv«, je dodal.

DELO: Digitalno gospodarstvo je nadgradnja pametnih mest in skupnosti

DELO: Digitalno gospodarstvo je nadgradnja pametnih mest in skupnosti

"Digitalno in pametno sta temelja prihodnosti in konkurenčnosti. Zato tudi moderna družba potrebuje pametna mesta in skupnosti."

Poziv za zbiranje ponudb za izvajanje izobraževanj

Poziv za zbiranje ponudb za izvajanje izobraževanj

V okviri IKT- horizontalne mreže bomo tudi letos pripravili izvedbo aktualnih izobraževanj. ZIT člane pozivamo, da nam pošljete seznam pripravljenih izobraževanj, ki jih lahko izvedete za slušatelje.

Arhiv: Javni razpis za spodbujanje velikih investicij

Arhiv: Javni razpis za spodbujanje velikih investicij

Sredstva v višini 88,5 milijonov evrov so namenjena nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, in sicer gre za večje investicije, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.