Novice


Priložnost za podjetja - objavljen je razpis za pilotno-demonstracijske projekte

Priložnost za podjetja - objavljen je razpis za pilotno-demonstracijske projekte

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju Javna agencija Spirit) je v petek 15. 04. 2022 v Uradnem listu objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO), ki bo podprl konzorcijske projekte.

Poročilo o dogodku

Poročilo o dogodku "Digitalno desetletje za regije, mesta in lokalne skupnosti"

Skupnost Futurium Digital Decade in gibanje Living-in.EU sta 16. marca 2022 soorganizirala dogodek, na katerem so razpravljali o pomembni vlogi regij, mest in skupnosti pri doseganju evropskega digitalnega desetletja

SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

SURS je objavil poročilo o uporabi interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih. V 2021 je imela petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 14 %, delež je bil najvišji med 65–74-letniki (45 %).

Informativni dan in mreženje: JR digitalizacija in investicije

Informativni dan in mreženje: JR digitalizacija in investicije

Mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, je v uvodnem pozdravu poudaril velik pomen tovrstnih informativnih dogodkov. Vidi jih kot pomoč članom GZS za učinkovito črpanje finančnih sredstev, saj se tako na enem mestu lahko srečajo vsi deležniki, vključeni v ta proces, še posebej zato, ker je trenutno več razpisov objavljenih hkrati, nekateri se med seboj vsebinsko tudi prekrivajo. To pa »moramo jemati ne kot težavo, ampak kot izziv«, je dodal.

DELO: Digitalno gospodarstvo je nadgradnja pametnih mest in skupnosti

DELO: Digitalno gospodarstvo je nadgradnja pametnih mest in skupnosti

"Digitalno in pametno sta temelja prihodnosti in konkurenčnosti. Zato tudi moderna družba potrebuje pametna mesta in skupnosti."

Poziv za zbiranje ponudb za izvajanje izobraževanj

Poziv za zbiranje ponudb za izvajanje izobraževanj

V okviri IKT- horizontalne mreže bomo tudi letos pripravili izvedbo aktualnih izobraževanj. ZIT člane pozivamo, da nam pošljete seznam pripravljenih izobraževanj, ki jih lahko izvedete za slušatelje.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij

Sredstva v višini 88,5 milijonov evrov so namenjena nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, in sicer gre za večje investicije, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Odprt javni razpis - Digitalna preobrazba gospodarstva(JR Digit NOO)

Odprt javni razpis - Digitalna preobrazba gospodarstva(JR Digit NOO)

44 milijonov sredstev bo namenjenih podpri projektov, usmerjenih v tehnološko krepitev prek uporabe naprednih tehnologij z učinkom na okoljsko trajnost ter dvigovanju digitalnih kompetenc.

IKT Finance: GZS informira o spodbudah za raziskovalno-razvojne projekte na problemskih območjih

IKT Finance: GZS informira o spodbudah za raziskovalno-razvojne projekte na problemskih območjih

GZS je s ciljem čim bolj uspešnega črpanja razvojnih spodbud oblikovala posebno delovno skupino, namenjeno poglobljenemu informiranju, svetovanju in izobraževanju na področju virov financiranja.

Predstavitev predloga 2. paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo

Predstavitev predloga 2. paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo

Danes je strateški svet za digitalizacijo na novinarski konferenci predstavil drugi paket ukrepov za digitalizacijo, ki bo urejalo različna področja, kot so javna uprava, poslovno okolje, izobraževanje in zdravstvo. Cilj 25 ukrepov je olajšati življenja Slovencev ter pohitriti in optimizirati postopke, nujne za vsakodnevno življenje.