Razvoj kompetenc


Oglejte si pregled obstoječih platform in storitev na področju kompetenc, veščin in izobraževanj v Evropi.

V okviru projekta DS4Skills – Podatkovni prostori za znanja in kompetence smo pripravili celovit in strukturiran pregled obstoječih platform, storitev, aplikacij in pobud na področju podatkov o znanjih, veščinah, izobraževanjih in kompetencah. Omogoča odkrivanje, analizo in povezovanje z obstoječimi pobudami.

NOVO! Projekt ESSA: Poročila za oblikovanje in razvoj učnih programov

Ustvarjanje in posodabljanje učnih načrtov in programov za strokovnjake s področja programske opreme je postalo lažje. V okviru projekta ESSA (European Software Skills Alliance) smo izdali tri poročila, ki bodo pomagala pri oblikovanju in razvoju ponudbe izobraževanj in usposabljanj, ki ustrezajo potrebam po znanju na področju programske opreme.

Evropski projekt ARISA bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Projekt Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA), ki ga vodi dvajset vodilnih organizacij, bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitev, vodij podjetij in oblikovalcev politik v poklice, ki so povezani z umetno inteligenco (UI).

IKT Horizontalna mreža in Iniciativa AI4SI partnerja projekta ARtificial Intelligence Skills Alliance (ARISA)

Projekt ARtificial Intelligence Skills Alliance (ARISA) podpira izvajanje Pakta za znanja in spretnosti z razvojem strategije znanj in spretnosti na področju umetne inteligence. Cilj te strategije je doseči sistemski in strukturni prispevek k zmanjšanju pomanjkanja znanja, vrzeli in neusklajenosti znanj in spretnosti ter zagotoviti ustrezno kakovost in raven znanja v sektorju umetne inteligence.

Izobraževalni programi ESSA za sektor programske opreme in kako jih uporabljati

Sektor programske opreme se hitro razvija in delodajalci iščejo res veliko strokovnjakov s programerskim znanjem, ki bi zapolnili prosta delovna mesta. Hkrati je delodajalcem pomembno, da so njihovi zaposleni obveščeni o novostih – tudi preko usposabljanj, nadgradnjami znanja in prekvalifikacijo.

SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

SURS je objavil poročilo o uporabi interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih. V 2021 je imela petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 14 %, delež je bil najvišji med 65–74-letniki (45 %).

Kako lahko z izobraževanjem in usposabljanjem odgovorimo na pomanjkanje strokovnjakov, ki delajo na področja programske opreme

V nedavni raziskavi je 45 % organizacij ocenilo, da bodo v naslednjih petih letih potrebovale več razvijalcev programske opreme. A po njih že sedaj velja veliko povpraševanje. Ta analiza je pomembna tudi za druge vloge v sektorju programske opreme, kot so strokovnjaki za DevOps in tehnični strokovnjaki za programsko opremo. Zato se moramo nujno odzvati na prihajajočo povečano povpraševanje.

ESSA predstavlja Software Skills Strategy

Da bi premostili vrzeli v znanju s področja programske opreme ESSA (European Software Skills Alliance) predstavlja Software Skills Strategy for Europe.

ESSA knjižica: 12 idej za spopadanje s pomanjkanjem strokovnjakov iz področja programske opreme

Pred kratkim je ESSA izdala Evropsko strategijo programskih veščin (the European Software Skills Strategy). Njen namen je zmanjšati vrzel med povpraševanjem po strokovnjakih za programsko opremo in dejansko ponudbo teh spretnosti na trgu dela. Preberite si tudi e-knjižico, ki vsebuje primere dobrih praks na področju spopadanja s pomanjkanjem strokovnjakov v sektorju programske opreme.

Kakšne profile in spretnosti s področja programske opreme resnično potrebujemo v Evropi?

POROČILO ESSA: “Razvijalec-ka” je eden izmed najbolj iskanih profilov na področju programske opreme.

Preizkusite svoja digitalna znanja in spretnosti!

Opravite ta preizkus, da bolje spoznate svoj digitalni profil.

POKLIC PRIHODNOSTI - Etični heker

Poklici kibernetske varnosti so poklici prihodnosti. Med njimi je tudi poklic etičnega hekerja.

POKLIC PRIHODNOSTI - Vodja razvojne ekipe na področju informacijske tehnologije

Kaj so naloge strokovnjaka za IT in kako poteka delo v dinamičnem IT podjetju?

POKLIC PRIHODNOSTI - Podatkovni znanstvenik

Danes so podatki vse okoli nas, zato je podatkovni znanstvenik eden od poklicev prihodnosti.

Napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov

Digitalizacija prodira na vsa področja družbe, še posebej hitro pa preoblikuje gospodarstvo. Mogoče je zaznati vse večje povpraševanje po digitalnih profilih, katerih ključna značilnost je doseganje potrebnih digitalnih kompetenc.

Pregled študijskih programov za digitalne profile in oblikovanje predlogov vsebin za Študijske programe

Veliko prepreko pri uvajanju digitalnih tehnologij pri podjetjih predstavljajo manjkajoče ali pomanjkljive formalne in neformalne digitalne spretnosti in znanja oz. kompetence. Evropska komisija je septembra 2020 izdala posodobljeno verzijo Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje (Evropska komisija, 2020b). Prav zaradi tega je ključnega pomena, da je razvoj digitalnih kompetenc sistematičen in vključen v vse stopnje formalnega in neformalnega izobraževanja.