Novice


Arhiv: Tehnologije za uspešno digitalno preobrazbo: mikrostoritve, API, arhitektura za oblak, vsebniki in DevOps

Tehnologije za uspešno digitalno preobrazbo: mikrostoritve, API, arhitektura za oblak, vsebniki in DevOps

Kaj mora narediti IT za uspešno digitalno preobrazbo in lansiranje digitalnih produktov in storitev

11. 4. 2019 od 9:00 - 16:00, GZS, Dvorana EKomu je dogodek namenjen?

Izobraževanje je razdeljeno v dva dela. Pri del je namenjen vodstvenim kadrom, vodjem informatike, vodjem digitalizacije, članom uprav, zadolženih za IT in digitalizacijo, arhitektom in razvijalcem, ki so vpleteni v projekte razvoja digitalnih rešitev s poudarkom na razumevanju konceptov ter poslovno organizacijskih vidikih.
Drugi del je bolj tehničen in je namenjen IT vodjem, arhitektom, razvijalcem in ostalim kadrom, ki so vpleteni v tehnične vidike digitalizacij in cloud-native arhitektur.


Program:

9:00 - 10:30
Prvi del: tehnologije za digitalno preobrazbo:
 • Digitalizacija, digitalna preobrazba, digitalni produkti in storitve
 • Digitalna platforma
 • Arhitekture razvoja aplikacij in informacijskih rešitev
 • Zahteve sodobnih digitalnih rešitev, API ekonomija
 • Kaj je cloud-native, ključne prednosti in slabosti, zakaj je ključna za digitalno preobrazbo
10:30 - 10:45
Odmor za kavo
10:45 - 12:15
 • Poslovni vidiki digitalizacij in cloud-native arhitektur
  • Zakaj je cloud-native arhitektura nujna za uspešno realizacijo digitalne strategije (in digitalne transformacije)
  • Zakaj vpeljati cloud-native arhitekturo in kako to vpliva na poslovanje in poslovne modele
  • Kako vpeljava vpliva na organizacijske vidike, vodenje projektov in skupinsko delo
 • Pregled ključnih konceptov cloud-native arhitektur
  • Mikrostoritve
  • API in API prehodi
  • Vsebniki
  • Orkestracija vsebnikov
  • Integracije
  • DevOps
  • Principi gradnje cloud-native rešitev
12.15 - 12:45
Odmor za kosilo
12:45 - 14:45
 • Vpeljava cloud-native arhitekture
  • Kaj narediti in česa ne pri vpeljavi cloud-native arhitekture
  • Praktične izkušnje (lessons learned)
  • Prehod na cloud-natve arhitekturo
14:45 - 15:00
Odmor za kavo
15:00 - 16:00
Drugi del: tehnični vidiki in demonstracija na primerih
 • Elementi cloud-native arhitekture
  • Konfiguracija in odkrivanje storitev
  • Upravljanje identitet, avtentikacija in avtorizacija
  • Zagotavljanje visoke razpoložljivosti
  • Odpornost na napake
  • Komunikacijski modeli, protokoli in principi (sinhroni, asinhroni, pretočni dogodki, gRPC, GraphQL, itd.)Zakaj se udeležiti?

Ker boste dobili vse potrebne informacije za ukrepe in aktivnosti, ki jih mora opraviti IT, da je podjetje pripravljeno na razvoj digitalnih rešitev in realizacijo digitalne strategije. Slednje vam bo pomagalo pri sprejemanju ključnih odločitev in pomagalo nasloviti tveganja, povezana z realizacijo digitalne strategije. Uspešna realizacija zastavljene digitalne strategije predstavlja visoko tveganje za podjetja in je običajno tisti korak, kjer se naredi največ napak.


Predavatelj:

Matjaž B. Jurič
Prof. dr. Matjaž B. Jurič, redni profesor, predstojnik Laboratorija za integracijo informacijskih sistemov na UL FRI in mentor start-up podjetij. Raziskovalno se ukvarja z digitalno transformacijo, računalništvom v oblaku in integracijo informacijskih sistemov. Je avtor 17 knjig, izdanih pri mednarodnih založbah ter več kot 600 drugih publikacij. Vodil je številne raziskovalne in aplikativne projekte, ponaša pa se tudi s prestižnimi nazivi Java Champion, IBM Champion in Oracle ACE Director. Prejel je več mednarodnih nagrad, med drugim nagrado za najboljšo SOA knjigo (New York), nagrado za najboljši SOA projekt v telekomunikacijah (Las Vegas), nagrado Java Duke's Choice Award Winner (San Francisco) za najboljšo inovacijo v Javi, nagrado za najboljši znanstveni članek s področja storitev, nagrado za najboljšega raziskovalca po mnenju industrije in Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega ustvarjanja.Kaj boste na dogodku spoznali?

Na dogodku boste spoznali:
 • Kaj mora vsako podjetje narediti na strani ITja, da bo pripravljeno za digitalno poslovanje
 • Katere tehnologije in arhitekture je potrebno uporabiti za uspešen, hiter in agilen razvoj digitalnih rešitev
 • Kaj je cloud-native arhitektura, mikrostoritve, APIji, vsebniki in DevOps ter kako so povezani
 • Kako uspešno vpeljati nove tehnologije in razvojni model
 • Praktične izkušnje iz uspešnih projektov vpeljave
 • Podroben vpogled v tehnologije
V prvem delu izobraževanja (od 9. do 12. ure) bo večji poudarek na razumevanju širše slike, vpeljavi in poslovno organizacijskih vidikih. V drugem delu (po odmoru za kosilo) pa bo poudarek na razumevanju tehnologij in praktičnih primerih.


Kotizacija in popusti

           
Za člane ZIT /IKT-HM je brezplačno


 • skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom.
 • V primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + ddv.
Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

Odjavo lahko pošljete na e-naslov ikthm@gzs.si.

Kontaktna oseba

Maruša Boh
marusa.boh@gzs.si

Fotogalerija