Novice


SURS: Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

SURS je objavil poročilo o uporabi interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih.  Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % 16–74-letnikov vsaj osnovne digitalne veščine. To jim bo omogočilo samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij pri učenju, delu in sodelovanju v družbi.

SURS je objavil podatke o Sloveniji: 

  • V letu 2021 je imela v Sloveniji najmanj osnovne digitalne veščine polovica prebivalcev, starih 16–74 let (v EU-27: 54 %). Z 63 % je bil ta delež najvišji med 16–24-letniki in z 19 % najnižji med 65–74-letniki. 
  • Zelo dobre razvite digitalne veščine je imelo 20 % oseb, osnovne 30 %, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne digitalne veščine. Brez digitalnih veščin je bilo 14 % oseb. 
  • Delež oseb brez digitalnih veščin je bil največji v starostni skupini 65–74 let, znašal je 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %). 
  • Med zaposlenimi osebami jih je imelo več kot tretjina (34 %) osnovne digitalne veščine (v EU-27: 31 %) in manj kot četrtina (24 %) zelo dobro razvite digitalne veščine (v EU-27: 32 %). Brez teh veščin je bilo 6 % zaposlenih, kar je enako povprečju EU-27.
  • Med brezposelnimi jih digitalnih veščin ni imelo 13 %, kar je bilo pod povprečjem EU-27 (16 %). Po drugi strani je bil pod povprečjem tudi delež brezposelnih z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami, znašal je 17 % (v EU-27: 22 %).

Celotno poročilo SURS najdete >> TUKAJ!


Fotogalerija