Novice


Arhiv: Iterativno in agilno vodenje projektov razvoja programske opreme

Iterativno in agilno vodenje projektov razvoja programske opreme

10. 5. 2019 od 9:00 - 16:00, GZS, Dvorana GKomu je dogodek namenjen?

Vodje projektov, razvijalci, analitiki in drugi vključeni v projekte razvoja programske opreme, ki želijo spoznati ključne elemente iterativnega razvoja programske opreme v velikih skupinah in projektih kot tudi agilne pristope, ki so bolj primerni za delo v manjših skupinah.


Program:

9:00 - 10:30
Iterativni razvoj pri velikih projektih (1.del)
10:30 - 10:45
Odmor za kavo
10:45 - 12:15
Iterativni razvoj pri velikih projektih (2.del)
Agilni razvoj (1. del) (pregled, Scrum)
12.15 - 12:45
Odmor in kosilo 
12:45 - 14:45
Agilni razvoj (2. del) (Scrum, Kanban, ocenjevanje napora, indikatorji ne-agilnega projekta)
Simulacija projekta (1. del)
14:45 - 15:00
Odmor za kavo
15:00 - 16:00
Simulacija projekta (2. del)Zakaj se udeležiti?

Namen izobraževanja je predstaviti sodobne pristope vodenja projektov razvoja programske opreme. Prvi del tečaja je namenjen spoznavanju ključnih lastnosti in prednosti iterativnega pristopa. V tem delu tečajniki med drugim spoznajo kako s pomočjo iterativnega pristopa učinkovito obvladovati tveganja in kako na podlagi ocenjevanja iteracij projekt sproti usmerjati.

 V drugem delu tečajniki podrobneje spoznajo dva popularna agilna pristopa za vodenje projektov – SCRUM in Kanban. Tečajniki se seznanijo tudi z dvema popularnima metodama za ocenjevanje napora pri agilnih projektih – Planning Poker in The Bucket System.

 V okviru tečaja bo izvedena tudi praktična vaja »Simulacija projekta« v okviru katere bodo tečajniki na manjšem praktičnem primeru v skupinah spoznavali mehanizme iterativnega razvoja.
Predavatelj:

Dr. Damjan Vavpotič
Dr. Damjan Vavpotič je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za informatiko.

Na raziskovalnem področju se ukvarja z metodologijami razvoja informacijskih sistemov in programske opreme, v okviru tega še zlasti z agilnimi pristopi, objektnim razvojem ter pristopi k vpeljevanju in evalvaciji metodologij v organizacijah. Raziskovalno se ukvarja tudi z evalvacijo pedagoških procesov.

V okviru svoje strokovne dejavnosti je do danes vodil in sodeloval pri vrsti projektov, ki so med drugim obsegali:
  • pripravo razvojnih procesov,
  • vpeljevanje in evalvacijo metodologij razvoja informacijskih sistemov v organizacije,
  • pripravo strateških načrtov informatike,
  • analizo in načrtovanje informacijskih sistemov in relacijskih podatkovnih baz,
  • implementacijo in testiranje informacijskih sistemov.Kaj boste na dogodku spoznali?

Na dogodku vam bomo predstavili sodobne pristope vodenja projektov razvoja programske opreme.


Kotizacija in popusti

           
Za člane ZIT /IKT-HM je brezplačno


  • skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom.
  • v primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + ddv.
Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

Odjavo lahko pošljete na e-naslov ikthm@gzs.si.

Kontaktna oseba

Maruša Boh
marusa.boh@gzs.si

Fotogalerija