ikthm

KONTAKTI

 

IKT horizontalna mreža

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, 01 5898 000,

ikthm@gzs.si

 

Sodelavci IKT horizontalne mreže:

Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže, andreja.lampe@gzs.si

Nenad Šutanovac, Direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, nenad.sutanovac@gzs.si

 

Vodje posameznih horizontal:

Digitalna transformacija: Rok Bojanc, ZZI d.o.o., rok.bojanc@zzi.si

GIS-T: Aleš Šuntar, IGEA d.o.o., ales.suntar@igea.si

HPC in BigData: Janko Burgar, Cosylab d.d., Janko.Burgar@cosylab.com

Internet storitev: prof. dr. MATJAŽ B. JURIČ, UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Matjaz.Juric@fri.uni-lj.si

Internet stvari: Prof.dr. ANDREJ KOS, UL, Fakulteta za elektrotehniko, Andrej.Kos@fe.uni-lj.si

Kibernetska varnost: MIHAEL NAGELJ, SeKV, sekv@gzs.si

 

Koordinatorji do posameznih SRIP-ov (oblikovano tako, da bo čimbolj pregledno na spletnih straneh):

Za SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo: dr. Andrej Kos, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, andrej.kos@fe.uni-lj.si

Za SRIP Tovarne prihodnosti: mag. Nenad Šutanovac, nenad.sutanovac@gzs.si

Za SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo: dr. Domen Mongus, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, domen.mongus@um.si

Za SRIP Trajnostna pridelava hrane: Aleš Štempihar, IIBA, ales.stempihar@slovenia.iiba.org

Za SRIP Trajnostni turizem: dr. Alenka Pandiloska Jurak, ePrvak d.o.o., alenka@eprvak.si

Za SRIP Tovarne prihodnosti: mag. Nenad Šutanovac, nenad.sutanovac@gzs.si

Za SRIP  Zdravje in medicina: Andreja Smole, CosyLab d.o.o., andreja.smole@cosylab.com

Za SRIP Mobilnost: Tone Stanovnik, Špica Intrernational d.o.o., tone.stanovnik@spica.com

Za ostale SRIPe se lahko obrnete na vodjo IKT horizontalne mreže; nenad.sutanovac@gzs.si