Novice


Poziv za pripravo metodologije za izbor prioritetnih fokusnih področij in produktnih smeri IKT HM

Poziv za pripravo metodologije za izbor prioritetnih fokusnih področij in produktnih smeri IKT HM

Za potrebe vzpostavitve metodologije za izvedbo procesa podjetniškega odkrivanja z namenom posodobitve akcijskega načrta IKT HM ter ugotovitve aktualnosti obstoječih in identifikacije potencialnih novih horizontalnih in vertikalnih IKT fokusnih področij in produktnih smeri, objavljamo naslednji Poziv.

Oglejte si pregled obstoječih platform in storitev na področju kompetenc, veščin in izobraževanj v Evropi.

Oglejte si pregled obstoječih platform in storitev na področju kompetenc, veščin in izobraževanj v Evropi.

V okviru projekta DS4Skills – Podatkovni prostori za znanja in kompetence smo pripravili celovit in strukturiran pregled obstoječih platform, storitev, aplikacij in pobud na področju podatkov o znanjih, veščinah, izobraževanjih in kompetencah. Omogoča odkrivanje, analizo in povezovanje z obstoječimi pobudami.

POZIV: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže

POZIV: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže

POZIV ZA IZKAZ INTERESA: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže. V okviru izvajanja 3. faze Operacije SRIP PMiS - IKT HM je omogočeno tudi koriščenje finančnih sredstev za materialne in nematerialne investicije (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva), ko gre za izgradnjo ali nadgradnjo inovacijskega grozda, za namen izgradnje demonstracijsko pilotnega okolja.

NOVO! Projekt ESSA: Poročila za oblikovanje in razvoj učnih programov

NOVO! Projekt ESSA: Poročila za oblikovanje in razvoj učnih programov

Ustvarjanje in posodabljanje učnih načrtov in programov za strokovnjake s področja programske opreme je postalo lažje. V okviru projekta ESSA (European Software Skills Alliance) smo izdali tri poročila, ki bodo pomagala pri oblikovanju in razvoju ponudbe izobraževanj in usposabljanj, ki ustrezajo potrebam po znanju na področju programske opreme.

Vabilo na 10. Evropsko konferenco o kibernetski varnosti

Vabilo na 10. Evropsko konferenco o kibernetski varnosti

Na 10. Evropski konferenci bodo sodelovali vodilni oblikovalci politik, akterji iz industrije ter visoki strokovnjaki s področja kibernetske varnosti in obrambe. Cilj je raziskati, kako se je Evropa odzvala na vprašanja kibernetske varnosti v dinamično spreminjajočem se globalnem okolju tveganj in kaj bi morali vsi akterji ekosistema storiti naprej, da bi vzpostavili varno in zaščiteno okolje, ki bo Evropi omogočilo v celoti izkoristiti ogromne družbeno-ekonomske prednosti, ki jih zagotavljajo digitalne tehnologije.

Strategija digitalne preobrazbe: nujni so ambicioznejši cilji

Strategija digitalne preobrazbe: nujni so ambicioznejši cilji

Združenje za informatiko in telekomunikacije s svojimi storitvami in aktivnostmi uspešno podpira razvoj IKT panoge in so pomemben člen podpornega okolja za digitalno preobrazbo celotnega gospodarstva. Naša stališča do strategije Digitalna Slovenija 2030 temeljijo na Programu za digitalno Slovenijo (ZIT), ki zajema prioritete tako za IKT panogo kot tudi za uspešno digitalizacijo Slovenije, ki ga je podprl tudi Strateški svet GZS za digitalizacijo.

Sodelujte pri nastanku načrta za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti

Sodelujte pri nastanku načrta za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti

Združenje za informatiko in telekomunikacije se je v okviru aktivnosti IKT Horizontalne mreže skupaj s konzorcijem evropskih partnerjev vključilo v projekt definiranja okvirov za Evropski podatkovni prostor za trajnostna pametna mesta in skupnosti (DS4SSCC).

Evropski projekt ARISA bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Evropski projekt ARISA bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Projekt Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA), ki ga vodi dvajset vodilnih organizacij, bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitev, vodij podjetij in oblikovalcev politik v poklice, ki so povezani z umetno inteligenco (UI).

Evropska strategija za podatke

Evropska strategija za podatke

Podatkovni prostori ponujajo številne priložnosti. Cilj EU je, da postane vodilna družba, temelječa na podatkih. Evropska komisija je Evropsko strategijo za podatke objavila v začetku leta 2020. Cilj strategije je, da EU postane vodilna družba, temelječa na podatkih.

Predstavitev strategije digitalizacije zdravstva v Sloveniji

Predstavitev strategije digitalizacije zdravstva v Sloveniji

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je danes, 13. januarja 2023, potekala konferenca ob predstavitvi strategije digitalizacije zdravstva 2022 – 2027, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo.