Novice


Vabilo na srečanje članov IKT horizontalne mreže oz. SRIP Pametna mesta in skupnosti

Vabimo vas na Srečanje članov IKT horizontalne mreže oz. SRIP Pametna mesta in skupnosti.

IKT in medicina za boljše zdravje in kakovostno starost

Oskrba starejših na domu na daljavo, vpeljava prebojnih tehnologij za zdravljenje raka, zgodnje odkrivanje demence in motenj srčnega ritma. To je le nekaj primerov, kjer se uspešno povezujejo informacijsko komunikacijske tehnologije in medicina. IKT horizontalna mreža in SRIP Zdravje – medicina sta zato na spoznavni delavnici identificirala področja sodelovanja.

IKT horizontalna mreža SRIP-a Pametna mesta in skupnosti in SRIP Zdravje - medicina pripravljata spoznavno delavnico

Cilj delavnice je spoznati trende in aktualno vsebino na področju obeh SRIP-ov, predstaviti možnosti in primere iz prakse s področja digitalne transformacije, identificirati problematiko in potencialne skupne tržne priložnosti.

Tehnološki peskovniki za gospodarsko rast

Nacionalna referenčna mreža FabLab, ki želi spodbuditi več inovacij in prispevati k razvoju lokalnega gospodarstva, je povezala 67 organizacij, zdaj potrebujejo še najmanj pet milijonov evrov zagonskega denarja.