Novice


ODPRTI PODATKI JAVNEGA SEKTORJA in DIGITALNO GOSPODARSTVO

ODPRTI PODATKI JAVNEGA SEKTORJA in DIGITALNO GOSPODARSTVO

Dogodek soorganizirajo Ministrstvo za javno upravo, Združenje za informatiko in telekomunikacije, IKT - Horizontalna mreža, GZS,  AmCham Slovenia in Tehnološki park Ljubljana.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka »Odprti podatki javnega sektorja v digitalnem gospodarstvu«, ki bo v petek, 19. aprila 2019 ob 9. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Gospodarstveniki, ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, vabljeni na dogodek, da se povežemo in skupaj oblikujemo potrebe in želje gospodarstva po odprtih podatkih, ki jih zagotavlja javni sektor in s katerimi lahko izdelamo še več inovativnih rešitev in s katerimi lahko pripomorejo tudi k še večjemu razvoju digitalnega gospodarstva.
Dogodek je brezplačen!


Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije - OPSI

Podatki javnega sektorja so podatki, ki jih pri svojem delu ustvarja javni sektor (statistični podatki, prostorski podatki, finančni podatki, podatki o kulturi, zdravju, itd.). Trend odpiranja podatkov s strani javnih institucij se že dalj časa zasleduje tako v okviru Evropske unije kot tudi v širšem svetovnem merilu. V času vseprisotne digitalizacije in enostavnega razširjanja informacij preko svetovnega spleta je namreč postalo pomembno, ne le da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti, temveč tudi v kakšnih formatih se posredujejo. Tako so tudi v Sloveniji vzpostavili nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI, kjer najdete katalog evidenc in zbirk podatkov, ki jih vodi javni sektor ter podatke, ki so objavljeni v odprtih in strojno berljivih formatih in so brezplačno ter brez registracije namenjeni za uporabo v pridobitni in nepridobitni namen.

V Sloveniji je že vrsto aplikacij, ki so narejene z odprtimi podatki Slovenije, med njimi npr.: AVTOLOG (informacije o vozilih) E-Vineyard (program za vinogradnike) in druge.

Cilj  je vzpostaviti t.i. ekosistem odprtih podatkov, v okviru katerega bi deležniki (institucije javnega sektorja, nevladne organizacije, raziskovalni novinarji, start-up podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter večja podjetja - digitalno gospodarstvo) spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Tako bi dolgoročno zagotovili, da se podatki ponovno uporabljajo ter se tako vzpostavi platforma za razvoj novih inovativnih rešitev.


Program:

9:00 -  9:10

Uvodni nagovor, Leon Behin, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo   

9:10 -  9:15
Predstavitev projekta  OPSI, Aleš Veršič, vodja projekta za odpiranje podatkov javnega sektorja v Sloveniji           
9:15 -  9:35 Predstavitev študije Open Data 200 Italy, Francesca De Chiara, raziskovalka pri fondaciji Bruno Kessler     
9:35 -  9:50
Države, ki bodo znale uporabiti podatke, bodo zmagovalke, Marko Grobelnik, Digitalni glasnik Slovenije               
9:50 - 10:05
Predstavitev uporabe odprtih podatkov za poslovne namene - izkušnje podjetja Sinergise , Grega Milčinski, direktor podjetja             
10:05 -10:20
Avtolog.si - vpliv odprtih podatkov na transparentnost trga rabljenih vozil v Sloveniji - as. dr. Matevž Pesek, FRI in Podatkovni inštitut Inforum                              
10:20 - 10:50
Podatkovno stičišče za spodbujanje podjetniške in socialne vrednosti odprtih podatkov, Aleš Pevc, vodja projekta Odeon           
10:50 - 11:10
Delo po omizjih, vnaprej pripravljena vprašanja za diskusijo in priprava predlogov, kaj si želi gospodarstvo od države pri odpiranju podatkov in predstavitev rezultatov           
11:10 - 11:30 
Zaključek in predstavitev za nadaljnji  razvoj            


Kontaktna oseba

Maruša Boh
marusa.boh@gzs.si


MJU: http://www.mju.gov.si
ZIT:
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije
IKT Horizontalna mreža: https://ikthm.gzs.si/
OPSI portal: https://podatki.gov.si
European data portal: https://www.europeandataportal.eu
Tehnološki park: http://www.tp-lj.si/sl
Open data 200 Italy: http://italy.opendata500.com/
AmCham Slovenija: http://www.amcham.si/

Fotogalerija