Novice


Arhiv: Zagotavljanje varnosti s celovitim pristopom k testiranju rešitev

Zagotavljanje varnosti s celovitim pristopom k testiranju rešitev

7. 3. 2019 od 9:00 - 12:00, GZS, Poslovna oaza


V prvi vrsti je namenjeno naročnikom, ki želijo dobiti kakovostno in varno rešitev. Namenjeno je tistim, ki želijo dobiti kar največ za svoja vložena sredstva, hkrati pa najmanjšo možno obremenitev svojih ključnih ljudi v vseh fazah izvajanja projekta.

Namenjeno je tudi izvajalcem storitev za optimalno načrtovanje aktivnosti. Testiranje skladnosti s projektnimi zahtevami je pogosto v ozadju, a je nujno za zagotavljanje kakovostnih in varnih produktov IT rešitev. Z natančno specificiranimi prevzemnimi kriteriji se prihrani ogromno časa, denarja in slabe volje ob predaji rešitve naročniku.


Program:

9.00 - 9.45
M1: Od uporabniških do testnih zahtev: definicija projektnih zahtev naročnika projekta iz vidika povračila investicije
9.45 - 10.40
M2: Priprava kvalitetnih prevzemnih testnih scenarijev
10.40 - 11.00
Odmor
11.00 - 11.30
M2: Načrt testiranj, testni scenariji in primeri
11.30 - 12.00
M3: Organizacija izvedbe testiranj, izvedba prevzemnih testiranj in analiza rezultatov


1. Modul: definicija projektnih zahtev naročnika projekta iz vidika povračila investicije
Za razumevanje ciljne rešitve izvajalca in predvsem kaj natančno bo naročnik dobil za vloženi denar v projekt, mora naročnik projekta najprej opredeliti (vsaj na visoki ravni) procese in specifične bistvene zahteve. Za uspešno opredelitev zahtev so ključni vključenost vseh deležnikov procesov (končni uporabniki), dejstva trenutnega delovanja procesov in opredelitve nujnih sprememb (kje, kaj in zakaj). Kako učinkovito opredeliti funkcionalne in kakovostne zahteve, kamor spadajo tudi zahteve varnosti, je ključna vsebina modula.

2. Modul: priprava kvalitetnih prevzemnih testnih scenarijev
Končni cilj pristopa “povračilo investicije” je priprava kvalitetnih prevzemnih testnih scenarijev, ki bodo v zadostnem obsegu verificirale izpolnitev zahtev ob učinkovitem prenosu rešitev v procese naročnika. Ob uspešno izvedenih testiranjih mora naročnik dobiti informacije o možnostih uresničevanja ciljev projekta in izpolnjevanja zahtev regulacije (npr. varnost podatkov). Zadostni obseg testiranj predstavlja tisti obseg, ki zmanjšuje tveganja napak na sprejemljivo raven.

3. Modul: organizacija in izvedba prevzemnih testiranj
Izvedba testiranja je izpostavljena tveganjem porabe virov in slabih rezultatov testiranja, če niso ustrezno organizirana in pripravljena. Ustrezne tehnike in pripomočki ter priprava izvajalcev so nujni za učinkovito testiranje in kvalitetno izmenjavo znanja med izvajalcem in naročnikom.


Zakaj se udeležiti?

Razvoj in uvajanje rešitev informacijske tehnologije je vse zahtevnejše zaradi kompleksnosti rešitev številnih povezanih naprav in storitev. Kar vnaša tudi možnosti napak in ogroža kakovostno in varno delovanje. Zagotavljanje varnosti in privatnosti v razvejanih, povezanih in kompleksnih sistemih je mogoče le s sistematičnim testiranjem, ki pa je lahko časovno zahtevno. Na usposabljanju boste izvedeli, kako načrtovati in izpeljati testiranja za zagotavljanje varnosti in privatnosti vaših rešitev skozi celoten cikel razvoja, vzpostavitve in operativnega delovanja.


Predavatelja:

Samo Križnik
Samo Križnik je specialist z več kot 25 let delovnih izkušenj v IT industriji na področju načrtovanja, nadzora in izvajanja testiranja IT rešitev. S sodelovanjem na več kot 300 projektih različnih velikosti, tipov in vsebin, je v vlogah testnega inženirja, vodje testiranja ali glavnega testnega inženirja pridobil zavidljivo znanje in izkušnje v organizacijah kot so: Hermes SoftLab d.o.o., Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Ericsson, Vodafone, AtronicTelekom, Si – Mobil in drugih. Od leta 2014 deluje samostojno kot svetovalec, projektni vodja, vodja razvoja in vodja testiranja.


Mihael Nagelj
Mihael Nagelj je specialist s področja organizacije informacijskih sistemov z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja razvoja in operativnega delovanja kompleksnih rešitev IKT. Posebna področja specializacije so razvoj konceptov in eksperimentiranje za opredeljevanje uporabniških zahtev, projektiranje informacijskih rešitev, načrtovanje kompleksnih testiranj po standardih ISO in Nato ter zagotavljanje kakovosti in varnosti storitev IKT. Kot zaposleni v MO RS si je v vlogah vodje projekta ali vodje IT oddelka naročnika s sodelovanjem z domačimi in tujimi partnerji pridobil izkušnje na številnih velikih projektih, Od 2014 deluje kot samostojni svetovalec v različnih vlogah podpore vodenja kompleksnih projektov.Kaj boste na dogodku spoznali?

Na primerih boste spoznali:
  • kako uskladiti zahteve med naročniki in izvajalci za uspešen razvoj in implementacijo rešitev
  • kako naj bodo oblikovane za učinkovito načrtovanje in organizacijo izvedbe testiranj, ki lahko potrdijo ustreznost izvedenih rešitev
  • seznanili se boste s praktičnimi primeri načrtovanja testnih aktivnosti, specifikacij testov in izvedbe testiranj, da boste dosegali optimalne odločitve med vložki v izvedbo testiranj in tveganji, ki so jim rešitve izpostavljeneKotizacija in popusti

            Za člane ZIT /IKT-HM je brezplačno            


  • skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom.
  • V primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + ddv.
Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

Odjavo lahko pošljete na e-naslov ikthm@gzs.si.

Kontaktna oseba

Maruša Boh
marusa.boh@gzs.si

Fotogalerija