Novice


POZIV: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže

POZIV: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže

POZIV ZA IZKAZ INTERESA: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže. V okviru izvajanja 3. faze Operacije SRIP PMiS - IKT HM je omogočeno tudi koriščenje finančnih sredstev za materialne in nematerialne investicije (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva), ko gre za izgradnjo ali nadgradnjo inovacijskega grozda, za namen izgradnje demonstracijsko pilotnega okolja.

NOVO! Projekt ESSA: Poročila za oblikovanje in razvoj učnih programov

NOVO! Projekt ESSA: Poročila za oblikovanje in razvoj učnih programov

Ustvarjanje in posodabljanje učnih načrtov in programov za strokovnjake s področja programskega inženirstva je postalo lažje. V okviru projekta ESSA (European Software Skills Alliance) smo izdali tri poročila, ki bodo pomagala pri oblikovanju in razvoju ponudbe izobraževanj in usposabljanj, ki ustrezajo potrebam po znanju na področju programskega inženirstva.

Vabilo na 10. Evropsko konferenco o kibernetski varnosti

Vabilo na 10. Evropsko konferenco o kibernetski varnosti

Na 10. Evropski konferenci bodo sodelovali vodilni oblikovalci politik, akterji iz industrije ter visoki strokovnjaki s področja kibernetske varnosti in obrambe. Cilj je raziskati, kako se je Evropa odzvala na vprašanja kibernetske varnosti v dinamično spreminjajočem se globalnem okolju tveganj in kaj bi morali vsi akterji ekosistema storiti naprej, da bi vzpostavili varno in zaščiteno okolje, ki bo Evropi omogočilo v celoti izkoristiti ogromne družbeno-ekonomske prednosti, ki jih zagotavljajo digitalne tehnologije.

Strategija digitalne preobrazbe: nujni so ambicioznejši cilji

Strategija digitalne preobrazbe: nujni so ambicioznejši cilji

Združenje za informatiko in telekomunikacije s svojimi storitvami in aktivnostmi uspešno podpira razvoj IKT panoge in so pomemben člen podpornega okolja za digitalno preobrazbo celotnega gospodarstva. Naša stališča do strategije Digitalna Slovenija 2030 temeljijo na Programu za digitalno Slovenijo (ZIT), ki zajema prioritete tako za IKT panogo kot tudi za uspešno digitalizacijo Slovenije, ki ga je podprl tudi Strateški svet GZS za digitalizacijo.

Sodelujte pri nastanku načrta za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti

Sodelujte pri nastanku načrta za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti

Združenje za informatiko in telekomunikacije se je v okviru aktivnosti IKT Horizontalne mreže skupaj s konzorcijem evropskih partnerjev vključilo v projekt definiranja okvirov za Evropski podatkovni prostor za trajnostna pametna mesta in skupnosti (DS4SSCC).

Evropski projekt ARISA bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Evropski projekt ARISA bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacije na področju umetne inteligence v Evropi

Projekt Artificial Intelligence Skills Alliance (ARISA), ki ga vodi dvajset vodilnih organizacij, bo pospešil izpopolnjevanje in prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitev, vodij podjetij in oblikovalcev politik v poklice, ki so povezani z umetno inteligenco (UI).

Evropska strategija za podatke

Evropska strategija za podatke

Podatkovni prostori ponujajo številne priložnosti. Cilj EU je, da postane vodilna družba, temelječa na podatkih. Evropska komisija je Evropsko strategijo za podatke objavila v začetku leta 2020. Cilj strategije je, da EU postane vodilna družba, temelječa na podatkih.

Arhiv: Predstavitev strategije digitalizacije zdravstva v Sloveniji

Arhiv: Predstavitev strategije digitalizacije zdravstva v Sloveniji

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je danes, 13. januarja 2023, potekala konferenca ob predstavitvi strategije digitalizacije zdravstva 2022 – 2027, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Arhiv: Davčne olajšave za IKT-podjetja za vlaganje v raziskave in razvoj

Arhiv: Davčne olajšave za IKT-podjetja za vlaganje v raziskave in razvoj

Davčne olajšave za vlaganje v RR slovenska IT podjetja izkoriščajo v premajhni meri, saj mnoga IKT podjetja niso prepričana, ali so do olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj sploh upravičena. Razloge za slabo obveščenost gre med drugim prepisati težavam pri prepoznavanju in načinu dokazovanja aktivnosti, ki bi sodile v RR – pogojih za upravičenost in o izračunu stroškov.

Po znanju smo napredni in konkurenčni

Po znanju smo napredni in konkurenčni

V Sloveniji bi do leta 2030 letno potrebovali med 5000 in 6000 novih strokovnjakov s področja IKT, na terciarni ravni pa jih letno zaključi šolanje približno 1200.