Novice


Arhiv: Razvoj in inoviranje poslovnih modelov

Razvoj in inoviranje poslovnih modelov

18. 4. 2019 od 9:00 - 15:00, GZS, Dvorana E


Delavnica Inoviranje poslovnih modelov je namenjena:
 • Podjetnikom
 • Direktorjem podjetij
 • Direktorjem/vodjem prodaje, razvoja, trženja, kadrovskih služb
 • Razvijalcem produktov/storitevProgram:

9:00 - 9:30
Opredelitev in razvoj poslovnih modelov
Andreja Pucihar
9:30 - 10:00
Inoviranje poslovnih modelov
Andreja Pucihar
10.00 - 10.45
Orodja za inoviranje poslovnih modelov
 • Business model canvas
 • Value proposition canvas
 • Business environment map
Gregor Lenart
10.45 - 11:00
Odmor
11:00 - 11:30
Primeri inovativnih digitalnih poslovnih modelov
Andreja Pucihar
11:30 - 13:00
Inoviranje poslovnega modela za izbran primer
Andreja Pucihar
13:00 - 14:00
Odmor - kosilo
14:00 - 14:30
Prototipiranje poslovnih modelov
Gregor Lenart
14:30 - 15:00
Testiranje poslovnih modelov
Gregor LenartZakaj se udeležiti?

Priprava učinkovitega poslovnega modela ima odločilen vpliv na uspešnost podjetja. Na delavnici boste:
 • Spoznali metodo za oblikovanje poslovnih modelov kot osnovo za inoviranje, razvoj ter rast podjejta
 • Spoznali sodoben pristop pri oblikovanju novih produktov/storitev usmerjen k strankam in njihovo pripravo za trg
 • Bolje razumeli obstoječi poslovni model in spoznali, kako prodajati svoje produkte/storitve različnim segmentom kupcev
 • Spoznali orodja za analizo in razumevanje poslovnih modelov in z njegovo uporabo med vsemi zaposlenimi vzpodbudili inovativno razmišljanje.Predavatelja:

Andreja Pucihar
Andreja Pucihar je izredna profesorica na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, kjer deluje na katedri za informatiko in je vodja Laboratorija za digitalno poslovanje. Njeno raziskovalno področje je usmerjeno na proučevanje vplivov sodobnih informacijskih tehnologij na posameznike, organizacije in celotno družbo. Podrobneje proučuje področje digitalnega poslovanja in digitalne preobrazbe organizacij, inoviranje in razvoj novih poslovnih modelov. Objavila je preko 150 prispevkov v domačih in mednarodnih revijah in na konferencah. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih. Vključena je tudi v številne odbore mednarodnih revij in konferenc. Od leta 2009 vodi mednarodno konferenco o e-poslovanju Bled eConference. (http://bledconference.org. Gre za uveljavljeno in prepoznavno konferenco z najdaljšo tradicijo na tem področju raziskovanja.


Gregor Lenart
Gregor Lenart je višji predavatelj za področje informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Doktoriral je na področju managementa informacijskih sistemov. Njegova osnovna področja raziskovanja so poslovni informacijski sistemi, celovite programske rešitve, informacijske tehnologije za e-poslovanje ter e-sodelovanje in inoviranje poslovnih modelov. V okviru fakultete je sodeloval v več evropskih raziskovalnih projektih kot so VE-Forum, mGBL, Seamless, Centralab in Envision.Kaj boste na dogodku spoznali?

Digitalna transformacija ne pomeni le digitalizacije obstoječih poslovnih procesov in prilagoditve obstoječih poslovnih modelov, temveč tudi nastajanje popolnoma novih poslovnih modelov, podprtih z digitalnimi orodji. Pravočasno prilagajanje poslovnega modela je lahko ključno za ohranjanje konkurenčnosti poslovnega subjekta.
Na delavnici boste spoznali orodja, gradnike, izzive in nasvete za testiranje ter uvedbo novih ali optimizacijo obstoječih poslovnih modelov. Spoznali boste študije primerov inovativnih digitalnih poslovnih modelov ter spoznali in tudi preizkusili orodja za inoviranje poslovnih modelov:
 • "Business model canvas"
 • "Value proposition canvas"
 • "Business environment map"
 • "Persona"
Delavnica bo usmerjena na digitalizacijo poslovnih modelov.


Kotizacija in popusti

Za člane ZIT /IKT-HM je brezplačno


 • skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom.
 • V primeru kasnejše odjave, oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50 EUR + ddv.
Izobraževanje vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo v elektronski obliki, pogostitev med odmorom ter parkiranje.

Odjavo lahko pošljete na e-naslov ikthm@gzs.si.

Kontaktna oseba

Maruša Boh
marusa.boh@gzs.si

Fotogalerija