Novice


ESSA predstavlja Software Skills Strategy


   

Da bi premostili vrzeli v znanju s področja programske opreme ESSA (European Software Skills Alliance) predstavlja Software Skills Strategy for Europe. V njej boste našli odgovore na to, kako se spopasti s problematiko pomanjkanja strokovnjakov s področja programske opreme in kakšno bo v prihodnje povpraševanje po teh veščinah na trgu dela.

Strategija predstavlja vidike in strokovna priporočila za usposabljanja, nadgradnjo znanja in prekvalifikacijo posameznikov v poklicne profile s področja programske opreme, ki bodo v prihodnosti zelo iskani. Določa smer prihodnjega dela na področju treh pomembnih stebrov: usposabljanja, izobraževanja in potrjevanja. Je izhodišče za oblikovanje posodobljenih, tržno usmerjenih učnih načrtov in programov za poklicno izobraževanje in usposabljanje za poklice s področja programske opreme v letu 2022.

       Posamezniki naj se usposabljajo s samostojnim učenjem in učenjem na delovnem mestu. ESSA spodbuja širši dostop do izobraževanj tako, da nagovarja glavne ovire na področju usposabljanja, nadgradnje znanja in prekvalifikacije posameznikov v profile s področja programske opreme za katere vlada povpraševanje.

       Izobražujte za vloge. ESSA podpira razvoj prilagodljivih, a široko uporabnih izobraževalnih profilov skupaj s posebnimi učnimi načrti in programi za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki so pomembni za vloge s področja programske opreme.

       Čezmejna veljavnost dokazil. ESSA spodbuja mednarodno mobilnost s tem, da podpira prenosljive in na ravni EU priznane učne rezultate.


 Ozadje

V Evropi imamo približno 8 milijonov strokovnjakov za IKT, kar močno zaostaja za 20 milijoni, ki jih je zastavila Evropska komisija. Evropski sektor programske opreme vidno raste – 45 % anketiranih organizacij ocenjuje, da bodo v naslednjih petih letih potrebovali več razvijalcev. Organizacije bi že sedaj takoj potrebovale več strokovnjakov za DevOps in tehnične profile. ESSA želi zagotoviti učne instrumente, ki jih ljudje potrebujejo, da zadovoljijo takšno povpraševanje po veščinah s področja programske opreme.

 

ZA VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU OBIŠČITE:

ESSA website I Twitter I LinkedIn

 

KONTAKT ZA MEDIJE

Marie Montaldo, Project Communications Manager, DIGITALEUROPE marie.montaldo@digitaleurope.org

 

O ESSA

 

ESSA (European Software Skills Alliance) je vseevropski projekt, financiran v okviru programa Erasmus+. Cilj projekta je okrepiti znanja s področja programske opreme v Evropi, ponovno uskladiti izobraževalne ponudbe z zahtevami s trga dela.

 

ESSA konzorcij

 

Partnerji na projektu

Adecco Formazione, AICA, AKMI, AMETIC, ASIIN Consult, BCS Training, Budapest University of Technology and Economics, Codecool, DIGITALEUROPE, Digital Technology Skills, Global Knowledge France, Global Knowledge Netherlands, Gospodarska zbornica Slovenije, Hellenic Open University, HU University of Applied Sciences Utrecht, Irish Computer Society, IVSZ, MODIS, UNINFO, University of Ljubljana, Warsaw School of Computer Science.

 

Sodelujoči partnerji

Amazon Web Services, European Schoolnet, General Assembly, IT Professionalism Europe, NVIDIA Deep Learning Institute.

Fotogalerija