Novice


SRIP GoDIGITALNa Združenju za informatiko in telekomunikacije že od samega začetka aktivno sodelujemo pri izvajanju Strategije pametne specializacije. Novembra 2023 smo se v konzorciju s Tehnološkim parkom Ljubljana prijavili na razpis za novo generacijo S5 Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) in bili izbrani za upravljanje področja uporabe pametne specializacije Horizontalna mreža informacijsko – komunikacijskih tehnologij pod nazivom SRIP GoDIGITAL. 

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo SRIP GoDigital bo krepilo raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje neodvisnih deležnikov iz gospodarstva, predvsem malih in srednjih podjetij, institucij znanja in razvojno raziskovalnih organizacij, predstavnikov tveganega kapitala ter drugih deležnikov inoviranja po konceptu petorne vijačnice. Cilj bo osredotočenje raziskovalnih kapacitet za razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov, razvoj človeških virov, internacionalizacijo in zeleni prehod.

Delovanje SRIP bo izhajalo iz obstoječega potenciala že povezanih deležnikov IKT Horizontalne mreže (doslej del SRIP PMIS) in ga bomo v novem SRIPu nadgradili z razvojnim in inovacijskim potencialom že povezanih ekosistemov konzorcijskih partnerjev in že dosedanjem sodelovanjem konzorcijskih partnerjev Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS in Tehnološkega parka Ljubljana. V vlogi strateških partnerjev, ki bodo vključeni v organe upravljanja in odločanja, vstopajo ključne institucije znanja na področju IKT, in sicer: Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

Upravljanje SRIP GoDIGITAL predstavlja nov razvojni korak za krepitev IKT panoge in možnost boljše podpore ZIT članom na področju razvoja inovativnih storitev in produktov. 

V naslednjega pol leta bomo pripravljali Akcijski načrt SRIPa GoDIGITAL, ki bo podlaga za izvajanje pametne specializacije na digitalnem področju in z njo povezanih ukrepov.

S kolektivnim članstvom ste vsi člani ZIT postali tudi člani SRIP GoDIGITAL, zato vas lepo vabimo k aktivnemu sodelovanju.

 

Fotogalerija