Novice


NOVO! Projekt ESSA: Poročila za oblikovanje in razvoj učnih programovV okviru projekta ESSA objavljamo nova priporočila kako oblikovati in razviti učne programe, ki ustrezajo potrebam po znanju s področja programskega inženirstva

 

Ustvarjanje in posodabljanje učnih načrtov in programov za strokovnjake s področja programskega inženirstva je postalo lažje. V okviru projekta ESSA (European Software Skills Alliance) smo izdali tri poročila, ki bodo pomagala pri oblikovanju in razvoju ponudbe izobraževanj in usposabljanj, ki ustrezajo potrebam po znanju na področju programskega inženirstva. 

 

Novi niz ESSA poročil bo podprl organizacije in ponudnike izobraževanj pri oblikovanju ali posodabljanju ponudbe izobraževanja in usposabljanj v skladu s potrebami na trgu1. Dobra novica za vse udeležence izobraževanja, ki bodo lahko poiskali in dostopali do ustreznih ter posodobljenih izobraževalnih ponudb za najbolj iskana delovna mesta na področju programskega inženirstva. 

 

  • PoročiloHow to Design Software Professionals’ Curricula predstavi, kako zasnovati in oblikovati celovite ter prilagodljive učne načrte za izobraževanje bodočih strokovnjakov za programsko inženirstvo. 

  • Certifikacijski okvir za strokovnjake s področja programskega inženirstva (“A Certification Framework for Software Professionals) je sestavljen iz štirih ravni. Vključuje 190 potrdil na ravni učnih enot, 47 potrdil na ravni kompetenc in 9 potrdil na ravni vloge (za specifično delovno mesto). Temelji na 9 izobraževalnih profilih ESSA, ki pokrivajo 5 vlog na področju programskega inženirstva - razvijalec, strokovnjak za DevOps, oblikovalec rešitev, specialist za testiranje in tehnični specialist za programsko inženirstvo. 

  • Akreditacijski standardi in merila za izobraževanje strokovnjakov za programsko inženirstvo (“The Accreditation Standards and Criteria for Software Professionals‘ Education) temeljijo na splošnih in predmetno specifičnih merilih, ki upoštevajo evropske standarde, kot sta EQAVET2 in ESG3. Postopek akreditacije bo zagotovil, da bodo učni programi učečim zagotovili potrebne spretnosti in kompetence za opravljanje vlog na področju programskega inženirstva. 

 

Ozadje 


V Evropi je zaposlenih približno 9 milijonov strokovnjakov IKT. Da bi dosegli cilje digitalnega kompasa do leta 2030 (Evropska komisija) potrebujemo še 11 milijonov dodatnih strokovnjakov IKT. Medtem evropski sektor programske opreme raste in zahteva vedno več strokovnjakov za programsko inženirstvo - 45  % anketiranih organizacij ocenjuje, da bodo v naslednjih petih letih (2021) potrebovale več razvijalcev. V sklopu projekta ESSA želimo skupaj s partnerji zagotoviti učne pripomočke, ki jih ljudje potrebujejo, in tako zadostiti povpraševanju po znanju in spretnostih na področju programskega inženirstva in strokovnjakih. 

 

O ESSA  


ESSA je mednacionalni projekt, ki se financira v okviru programa Erasmus+ in je namenjen spodbujanju znanja o programskem inženirstvu v Evropi ter prilagajanju izobraževalne ponudbe povpraševanju na trgu. 

 

  

1 Europe’s most needed software roles and skills. (2021). European Software Skills Alliance (ESSA).

2  Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training).

Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. (2015).

Fotogalerija