Novice


Kako lahko z izobraževanjem in usposabljanjem odgovorimo na pomanjkanje strokovnjakov, ki delajo na področja programske opreme


V nedavni raziskavi je 45 % organizacij ocenilo, da bodo v naslednjih petih letih potrebovale več razvijalcev programske opreme. A po njih že sedaj velja veliko povpraševanje. Ta analiza je pomembna tudi za druge vloge v sektorju programske opreme, kot so strokovnjaki za DevOps in tehnični strokovnjaki za programsko opremo. Zato se moramo nujno odzvati na prihajajočo povečano povpraševanje.

 Če ne bomo mogli odgovoriti na trenutno povpraševanje, bo pomanjkanje omenjenih profil vedno bolj problematično. Kako lahko preprečimo, da bi se to ne bo zgodilo?

 V sklopu projekta ESSA (European Software Skills Alliance) je ravno zato nastal dokument Software Skills Strategy for Europe, ki predstavlja strokovna priporočila in ukrepe za usposabljanja, nadgradnjo znanja in prekvalifikacijo posameznikov, ki so zaposleni na področju programske opreme. Ti morajo biti opremljeni s pravilnim naborom spretnosti. Strategija prav tako naslavlja glavne težave, s katerimi se soočajo organizacije in ponudniki izobraževanj in usposabljanj - najbolj pereča med njimi je pomanjkanje časa za usposabljanje.

 Kaj organizacije zares potrebujejo

Naša enoletna raziskava “Najbolj iskani profili in spretnosti na področju programske opreme v Evropije razkrila današnje in prihodnje potrebe po veščinah s področja razvoja programske opreme. Pokazala je tudi, kakšne vrste strokovnjakov s tega področja iščejo podjetja.

V študiji je več kot 70 % organizacij poročalo o tem, da je ena od glavnih težav pri izpopolnjevanju in prekvalifikaciji ta, da strokovnjaki za programsko opremo nimajo dovolj časa za usposabljanje. Podjetja pa se morajo zavedati tega, da poteka učenje zaposlenih med samim delovnim procesom. Učenje novih veščin zato ne sme postati “dodatno” delo ali breme zaposlenega poleg že obstoječih delovnih nalog, ki jih ima.

Zanimiv primer je podjetje Zemanta d.o.o., ki nam je na svojem primeru pokazala, da z organizacijo poletne šole razvijajo veščine svojih zaposlenih in privabljajo mlade IKT talente.

 


Poročilo ESSA 2021: “Najbolj iskani profili in spretnosti na področju programske opreme v Evropi” – kateri so vzroki za majhno število usposabljanj

 

Zaposleni, ki delajo na področju razvoja programske opreme potrebujejo bolj prilagodljive učne poti, saj si ne morejo privoščiti, da bi svoje delovne obveznosti prenehali izvajati za dalj časa. Pri projektu ESSA bomo zato v učne načrte izobraževanj in usposabljanj uvedli samostojno učenje. Kadarkoli bo to mogoče, bomo za zmanjšanje obremenitve zaposlenih uporabili t. i. mikroučenje – izobraževanja, ki bodo razdeljena na manjše enote.

Kako uporabljati našo strategijo?

Strategija ozavešča o konceptih in metodah učenja in usposabljanja, ki jih bomo uporabili za oblikovanje tržno prilagojenih učnih načrtov in programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Vocational Education and Training - VET). Ti bodo potrebni za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo posameznikov v tako želene profile v sektorju razvoja programske opreme.

Strategijo bomo uporabili tudi za oblikovanje tistih izobraževalnih modulov, ki imajo sorodne učne poti. Tako bodo posamezniki, organizacije in ponudniki izobraževalnih programov lažje usposabljali za specifične in zaželene vloge v sektorju razvoja programske opreme. S tem bomo tudi odpravili pomisleke o pravilni izbiri primernega izobraževalnega programa, ki bo zadostil trenutnim pričakovanjem na trgu dela.

Strategija črpa navdih iz resničnih primerov dobre prakse podjetij in ponudnikov izobraževanj, ki so z vključitvijo novih procesov in načinov učenja ter usposabljanja, kot je npr. igrifikacija ali učenje na delovnem mestu, odgovorili na neposredne izzive sektorja programske opreme. Na ta način se lahko tudi vi spopadete z vašimi izzivi.

Posamezniki bodo morali poleg učnih izkušenj pridobiti tudi kvalifikacije in certifikate. Zato bomo v sklopu projekta delali na potrditvi kompetenc, kot so mikro-poverilnice (micro-credentials) in digitalne značke. Torej nekaj prenosnega, kar ponuja večjo prilagodljivost pri izobraževanju.

Postopen pristop do usposabljanja, nadgradnjo znanja in prekvalifikacije

Strategija je osnova za nadaljnje delo na področjih izobraževalnih profilov, učnih načrtov in na programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter certifikacijskih in kvalifikacijskih okvirih, ki jih bomo v celoti oblikovali skozi celotno letošnje leto. To je le začetek nečesa, kar vam bo prineslo še več smernic in uporabnih dokumentov, da boste lahko usposobili, dopolnili znanje in prekvalificirali posameznike in posameznice v najbolj iskane vloge na področju programske opreme.

 

Fotogalerija