Novice


Kakšne profile in spretnosti s področja programskega inženirstva resnično potrebujemo v Evropi?


“Razvijalci/ke” so v Evropi najbolj iskani strokovnjaki v sektorju programske opreme. Ta trend bo v prihodnje še bolj izrazit. Podjetja prihodnosti bodo potrebovala tudi kader, ki bo dobro razumel vsakodnevne poslovne aktivnosti v podjetjih. V delovno okolje bo potrebno nujno vključiti mehke veščine in poslovno znanje.  Posamezniki bodo morali biti usposobljeni z veščinami s področja programskega inženirstva, kot tudi razumeti čemu služi programska oprema v naših organizacijah.

“Razvijalec-ka” je eden izmed najbolj iskanih profilov na področju programskega inženirstva

Svetovni gospodarski forum je v svojem poročilu o prihodnosti delovnih mest za leto 2020 - The Future of Jobs Report - navedel 20 profilov, za katere bo povpraševanje na trgu dela naraslo. Skoraj vsa delovna mesta na tem seznamu so povezana z IKT – razvijalci/ke programske opreme pa so na 10. mestu. To je trend, ki ga v veliki meri potrjuje tudi naše nedavna raziskava, kjer je 45 % organizacij ocenilo, da bodo v naslednjih petih letih potrebovale dodatne razvijalce/ke programske opreme.

Poročilo ESSA 2021: “Europe’s Most Needed Software Roles and Skills” -  “Potreba po dodatnih kadrih glede na poklicni profil”

 

Poročilo European Software Skills Alliance (ESSA) gre še globje in okvirno opredeli najbolj iskane spretnosti med strokovnjaki za programsko inženirstvo.

Ni potrebno posebej poudarjati, da so najbolj zahtevane trde veščine znanje programiranja, kot je znanje programskih jezikov Java, Javascript, SQL, HTML, PHP, C ++, C#in Python. Pomembno pa je, da strokovnjaki za programsko inženirstvo dobro razumejo tudi načela programiranja, da se lahko hitro in lažje prilagodijo novim programskim jezikom.

Ključne so tudi mekhe in poklicne veščine

Če se ponovno poglobimo v napovedi Svetovnega gospodarskega foruma (2020), lahko le potrdimo in priporočamo zaposlenim s področja programskega inženirstva, naj poleg razvijanja svojih trdih sposobnosti, vlagajo tudi v netehnične veščine, kot so osebne “mehke” veščine ali medosebne veščine: kritično razmišljanje in analiziranje, samoupravljanje, timsko delo in komunikacijske sposobnosti.

Seveda se mehkih veščin težje priučimo, če se opiramo le na teoretično znanje. Zato je pomembno, da se v kurikulume in usposabljanja bolj sistematično uvaja projekte iz vsakdanjega življenja.

Prav tako je potrebno razvijati veščine, povezane s poklicem.

»Od poučevanja določenih IT veščin je pomembnejše, da se zaposleni priuči razumevanja poslovanja. Le če posameznik razume komu in za kaj so namenjene rešitve programske opreme, lahko razvije koristen izdelek."

Naše poročilo kaže, da so potrebne veščine upravljanja varnostiagilno vodenje projektovin imeti vpogled v vse faze razvoja programske opreme. Strokovnjaki za programsko inženirstvo, ki razumejo posel, so tista dodana vrednost, ki jih organizacije in delodajalci iščejo - zdaj in v prihodnosti.

 

Odkrijte vse ključne ugotovitve

Oktobra 2021 je ESSA objavila poročilo za celotno Evropo o trenutnih (in prihodnjih) potrebah po spretnostih s pordočja programskega inženirstva.

 

>> Dostopajte do celotnega poročila<<

 

V naslednjem koraku bomo zaključke poročila obravnavali v obsežnem dokumentu - the European Software Skills Strategy.

Za več informacij o pobudi obiščite www.softwareskills.eu.

Fotogalerija