Novice


Arhiv: Zgodba o uspehu – DevOps akademija


 

V Evropi je zaposlenih približno 9 milijonov strokovnjakov IKT. Da bi dosegli cilje digitalnega kompasa do leta 2030 (Evropska komisija) potrebujemo še 11 milijonov dodatnih strokovnjakov IKT. Evropski sektor programske opreme raste in zahteva vedno več strokovnjakov za programsko inženirstvo. V nedavni raziskavi je 45 % anketiranih organizacij ocenilo, da bodo v naslednjih 5 letih potrebovale več razvijalcev.

 

Združenje za informatiko in telekomunikacije in Fakulteta za računalništvo in informatiko (Univerza v Ljubljani) sta dva izmed 14 partnerjev na Erasmus+ projektu European Software Skills Alliance (ESSA). V sklopu projekta želimo skupaj s partnerji zagotoviti učne vsebine, ki jih zaposleni potrebujejo, in tako zadostiti povpraševanju po znanju in spretnostih na področju programskega inženirstva.

 

Skupaj s Fakulteto smo v ponedeljek 9. 10. 2023 pričeli z izvajanjem brezplačne DevOps akademije, ki je sestavljena iz niza 6. modulov, s katerim bodo naši člani pridobili znanje iz izbranih področij ESSA študijskega programa “Junior DevOps Expert”, ki se izvaja pilotno v okviru projekta ESSA.

 

Izobraževanja smo izbrali iz širšega nabora vsebin ESSA študijskega programa “Junior DevOps Expert” in zajemajo: dve izobraževanji s področja razvoja spletnih aplikacij (zaledni del in čelni del), tri izobraževanja s področja moderne infrastrukture, kar vključuje virtualizacijo, vsebnike in orkestracijo ter tečaj s področja testiranja programske opreme v DevOps življenjskem ciklu.

 

Udeleženci, ki prihajajo iz 16 podjetij, bodo v 6. modulih spoznali:

-      kako razvijati moderne aplikacije,

-      kako jih nameščati na moderno infrastrukturo in

-      kako na taki infrastrukturi izvajati avtomatizirano testiranje.

 

DevOps akademija je bila razvita v okviru projekta ESSA in je uspešen primer, kako združiti potrebe gospodarstva po dodatnih znanjih in veščinah, z vsebinami, ki jih razvijajo v akademski sferi.

Več informacij o DevOps akademiji >>