Novice


DIGITALEUROPE: Desetletje digitalnega zdravja - spodbujanje inovacij v Evropi

DIGITALEUROPE v publikaciji A digital health decade: driving innovation in Europe: "Digitalnega desetletja ne more biti brez zdravstvenih inovacij. Digitalne tehnologije bodo ključ do boljšega zdravja za vse Evropejce. A vprašanje ostaja: bodo te inovacije prišle iz Evrope ali se bomo morali zanašati na preostali svet?"Evropa je že dom sijajnega nabora zdravstvenih inovatorjev, vendar pa se zdravstvene inovacije pogosto začnejo kot ideje v Evropi in se nato preselijo na druge trge, kjer vladajo boljši pogoji za rast in razvoj inovacij. Tako nenehno izgubljamo talente, ki bi nam lahko pomagali ne le pri razvoju temeljnega sektorja, ampak, kar je najpomembneje, pri usmerjanju razvoja novih zdravstvenih tehnologij za zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenih storitev in zaščito splošnega zdravstvenega varstva.

Ta publikacija opredeljuje obetavne zdravstvene tehnologije, pri katerih bi lahko Evropa prevzela vodilno vlogo, in ponuja konkreten politični načrt za sprostitev njihovega potenciala. Uspeh je odvisen od treh ključnih pogojev: usmerjanja naložb, spodbujanja pretoka zdravstvenih podatkov in omogočanja sprejemanja zdravstvenih tehnologij v velikem obsegu. Vse to pa se bo moralo zgoditi na več ravneh. Najprej in predvsem na ravni EU, kjer vidimo nešteto prekrivajočih se regulativnih predlogov, kot so zakon o UI, zakon o podatkih in evropski prostor zdravstvenih podatkov. Vzporedno, glede na to, da je zdravje primarna pristojnost držav članic, je nujno, da se nacionalne in evropske politike uskladijo, zlasti kar zadeva varstvo podatkov, pa tudi dostop do podatkov in njihovo ponovno uporabo za več namenov. Prav tako ne smemo pozabiti na pomen mednarodnega sodelovanja, saj so zdravstvene raziskave globalne – kot je jasno pokazal rekorden razvoj cepiv proti COVID19.

Ta publikacija temelji na štirih stebrih, ki so potrebni za uspešno spodbujanje zaupanja v izmenjavo in uporabo zdravstvenih podatkov v Evropi. Zaupanje in inovativnost sta globoko soodvisni. Digitalne inovacije v zdravstvu so učinkovite le, če prinašajo trajne koristi vsem. 

Celotna publikacija je na voljo TUKAJ!

 

 


Fotogalerija