Novice


EU vzpostavlja podatkovne prostore za pametne skupnosti - 15 milijonov EUR za medsektorske pilotne projekteSporočilo za javnost


Ljubljana, 15. november 2023 - Evropske lokalne skupnosti in podjetja so vabljeni, da se pridružijo projektu za Vzpostavitev podatkovnih prostorov za pametne skupnosti, ki ga v okviru evropskega konzorcija v Sloveniji vodi Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri Gospodarski zbornici Slovenije v sodelovanju z IKT Horizontalno mrežo. Cilj projekta je zagotoviti varno, vključujočo, trajnostno in produktivno prihodnost, ki jo podpirajo podatkovni prostori, ki delujejo za vse evropske državljane. Tudi slovenski deležniki so vabljeni, da se informirajo o projektu.

 

Ob priznavanju ključne vloge, ki jo danes igrajo podatki, bodisi za umetno inteligenco (UI) ali za učinkovito upravljanje, projekt vzpostavitve Evropskih podatkovnih prostorov za pametne skupnosti vabi lokalne skupnosti in podjetja po vsej EU, da predlagajo konkretne pilotne projekte. Skupno je namenjenih 15 milijonov EUR za 10-12 pilotnih projektov. Odprtje razpisa bo konzorcij predstavil 17. januarja 2024 na konferenci “Become Better Connected - Open & Agile Smart Cities”, ki bo potekala v Rotterdamu na Nizozemskem. Prijave na konferenco zbiramo na tej povezavi.

 

Martin Brynskov, koordinator projekta, pravi: “Podatki so nov material tisočletja, vendar se še vedno učimo, kako jih konkretno uporabljati kot temelj za gradnjo družbe. Če želimo imeti koristi od tega, morajo biti podatkovni prostori dobro upravljani in dobro vodeni. Kot to tudi že počnemo z naravnimi viri.”

 

Nenad Šutanovac, direktor ZIT, pa je poudaril: “Omenjeni projekt je naš prvi projekt na področju konkretnega uvajanja podatkovnih prostorov v uporabo in zato zelo pomemben element pri gradnji evropskega podatkovnega trga. Področje pametnih mest in skupnosti je priložnost tudi za slovenska IKT podjetja, da se izkažejo pri prijavah na pilotne projekte in pokažejo, kaj znamo. Prepričan sem, da se bodo! ”

 

Da bi zagotovili uspeh teh pilotnih projektov, smo se zavezali, da bomo zagotovili celovito podporo. Vzpostavljen bo celovit program mentorstva in usposabljanja, ki ga bodo vodili strokovnjaki, da bodo podprli izbrane pilote pri vključevanju, uvajanju in delovanju podatkovnih prostorov v njihovih specifičnih okoljih. Podatkovni prostor temelji na sodelovanju z evropskimi mrežami in institucijami, ki stojijo za Living-in.EU, ki zajema vse lokalne skupnosti v EU, Evropsko komisijo in Odborom regij EU, kot tudi Centrom za podporo podatkovnim prostorom (DSSC – Data Spaces Support Centre) v EU.

 

Projekt vzpostavitve Evropskih podatkovnih prostorov za pametne skupnosti se je uradno začel 1. oktobra 2023. Ta evropska pobuda obljublja, da bo zagotovila tehnične temelje za močno in na vrednotah temelječo upravljanje dostopa, deljenja in uporabe podatkov, ki bo odprla novo dobo inovacij in sodelovanja v skladu s cilji digitalnega desetletja EU. Projekt se nadaljuje na podlagi pripravljalnega projekta za vzpostavitev podatkovnih prostorov za pametna in trajnostna mesta in skupnosti (DS4SSCC), ki bo zagotovil tako tehnične kot netehnične elemente v Načrtu podatkovnih prostorov.

 

Delo se bo nadaljevalo v tesnem sodelovanju s forumom v katerega so vključeni vsi deležniki podatkovnih prostorov, katerega sestavlja kar 165 članov z obeh strani povpraševanja in ponudbe. Ostanite obveščeni o najnovejših dogajanjih in razvoju na tem področju preko spletne strani www.ds4sscc.eu.

 

 

Konzorcijski partnerji:

Technical University of Denmark (DTU), Denmark

Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), Belgium

Open & Agile Smart Cities (OASC), Belgium

FIWARE Foundation, Germany

International Data Corporation (IDC), Italy

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS), Slovenia

Serendipity (SER), The Netherlands

TalTech – Tallinn University of Technology, Estonia 

 

Kontakti za informacije v Sloveniji:

Andreja Lampe, direktorica projektov na ZIT: andreja.lampe@gzs.si

Flavio Fuart, vodja projekta na ZIT: flavio.fuart@gzs.si

Spletna stran: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije

 

Kontakt za informacije v Evropi:
Glavni koordinator projekta: Martin Brynskov (DTU)
Namestnica koordinatorja: Elisabeth Beck Knudsen (DTU)
Komunikacija in PR: Pauline van der Geld (Serendipity) -
pauline@serendipity.buzz   
Spletna stran projekta: 
https://www.ds4sscc.eu/

 

"Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or of the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

 

 

 

 


Fotogalerija