Zapri

Novice


Poročilo pregleda študijskih programov

Na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS in IKT Horizontalni mreži vsako leto pripravimo analizo števila vpisanih študentov v programe in število diplomantov po zaključku študija, ki vodi v digitalne progile. Tovrstna raziskava omogoča spremljanje trga dela s strani novih kadrov, ki nanj šele vstopajo.

Analiza je pokazala:

- da imamo v Sloveniji slabo četrtino študijskih programov (24,7 %), ki izobražujejo digitalne profile;

- število diplomantov programov, ki vodijo v digitalne profile, se sicer povečuje, a je zaznati precejšen osip študentov (v posameznem študijskem letu več kot 50 % manj od novo vpisanih v te programe);

- nakazujejo se potrebe po novih študijskih programih za digitalne profile zaposlenih, ki jih bodo zapolnili novo pripravljeni študijski programi na Fakultetah in študijski programi za dokvalifikacije že obstoječih zaposlenih.

Za povečanje števila zaposlenih s področja IKT bo potrebnega še veliko prizadevanja. Velik del aktivnosti predstavljajo študijski programi in pričakovali bi, da se s tem, ko podjetja intenzivno iščejo kadre s področja IKT, povečuje tudi interes mladih za vpis v tovrstne študije. Ugotavljamo, da je treba področje budno spremljati in vlagati moči v večanje ozaveščenosti o nujnosti povečevanja digitalnih veščin. Z izvajanjem podobnih raziskav bi bilo mogoče oblikovati predloge za ukrepe, ki bi pripomogli k povečanju priliva kadrov na področju digitalnih poklicev v prihodnjih letih.

Celotno poročilo vam je na voljo tukaj

Fotogalerija