Novice


Arhiv: Projekt HIGHFIVE - zelena in digitalna preobrazba živilsko-predelovalne industrije se je uradno pričel, prvi odprti javni razpis bo objavljen 15. junija 2023


 

Projekt HIGHFIVE - zelena in digitalna preobrazba živilsko-predelovalne industrije se je uradno pričel, prvi odprti javni razpis pa bo objavljen 15. junija 2023.

 

Izjava za javnost

Projekt HIGHFIVE se je začel izvajati z namenom reševanja izzivov, s katerimi se soočajo živilskopredelovalna podjetja v današnjih globalnih vrednostnih verigah, vključno z visoko mednarodno konkurenčnostjo, tržnimi in inovacijskimi ovirami ter nujno potrebo po hitrem digitalnem in zelenem prehodu. Ta projekt je medregionalna inovacijska naložbena pobuda, katere cilj je podpreti evropsko vrednostno verigo živilskopredelovalne industrije in prispevati k bolj digitalnemu, trajnostnemu in odpornemu sektorju živilsko-predelovalne industrije v Evropi.

 

Projekt HIGHFIVE je bil zasnovan tako, da podpira živilsko-predelovalna podjetja pri njihovem uspehu v sodobnem zahtevnem poslovnem okolju. Cilj projekta je zagotoviti sredstva in orodja (neposredni in posredni podporni ukrepi) za MSP, da bodo lahko izvajala inovativne digitalne rešitve, s katerimi bodo postala učinkovitejša, bolj trajnostna, povečala kakovost in ostala konkurenčna v svetovnih vrednostnih verigah. Pričakuje se, da bo projekt okrepil digitalno in zeleno rast živilsko-predelovalne industrije, kar bo privedlo do bolj trajnostnega, odpornega in donosnega agroživilskega sektorja v Evropi.

 

V okviru sheme odprtega javnega razpisa bodo upravičena MSP prejela največ 60.000 EUR kot enkratni prispevek s 100-odstotno stopnjo financiranja, pri čemer je maksimalna vrednost sofinanciranja na projekt 120.000 EUR. Namen odprtega javnega razpisa je podpreti upravičene dejavnosti iz živilsko-predelovalnega sektorja, ki prispevajo k nadaljnjem razvoj in izvedbi preizkušene digitalne rešitve, izdelka, procesa, storitve ali tehnologije (TRL>6) v realnem okolju.

 

"Veseli nas, da lahko začnemo izvajati projekt HIGHFIVE, za katerega verjamemo, da bo pomembno prispeval k digitalni in zeleni rasti evropskega agroživilskega sektorja. Z medregionalnimi naložbami in sodelovanjem želimo podpreti mala in srednje velika podjetja v živilskopredelovalni industriji pri uvajanju inovativnih digitalnih rešitev in premagovanju izzivov, kot so omejen dostop do kapitala, pomanjkanje tehnološke infrastrukture, regulativna zapletenost, pritiski konkurence, ter jim s tem omogočiti uspeh v današnjem poslovnem okolju," je opozorila koordinatorka projekta Veerle De Graef

 

Prvi razpis za zbiranje predlogov bo odprt 15. junija 2023, rok za oddajo predlogov pa se bo iztekel 31. avgusta 2023 ob 17.00 po srednjeevropskem času. Za ta razpis je predviden proračun v višini 900 tisoč EUR, za financiranje pa bo izbranih približno 15 malih in srednje velikih podjetij. Trajanje vsakega predloga projekta je lahko največ 12 mesecev.

 

Pomemben pogoj v okviru prihajajočega javnega razpisa je, da imajo upravičena MSP sedež v eni od naslednjih držav: Belgija (regiji Flandrija in Valonija), Francija (regije Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes), Nemčija (regija Nordrhein-Westfalen), Madžarska (regije Közép-Magyarország, Dunántúl, Alföld és Észak), Litva, Nizozemska (regija Noord Brabant), Slovenija, Finska (regija Länsii-Suomi) ali Španija (regiji Galicia in Navarra). Dodatne podrobnosti o zahtevah glede regij bodo na voljo v pravilih in pogojih javnega razpisa. Pridružite se nam pri ustvarjanju pozitivnega vpliva na prihodnost evropskega živilsko-predelovalnega sektorja.

 

Več informacij o projektu HIGHFIVE:

https://www.ss4af.com/projects/highfive

https://twitter.com/HighfiveEu

https://www.linkedin.com/company/highfive.eu

 

Slovenska predstavnika v projektu:

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, zivilska.ind@gzs.si

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS, zit@gzs.si

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

 

Ta dokument je izdan v okviru in za namen projekta HIGHFIVE. Ta projekt je financiran v okviru programa I3 Evropske unije v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev 101083989.

 

Vsebina te predstavitve predstavlja izključno stališča avtorja in je njegova izključna odgovornost in ni mogoče šteti, da odraža stališča Evropske komisije in/ali Evropskega sveta za inovacije ter Izvajalske agencije za MSP (EISMEA) ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

 

 


Pripete datoteke

Fotogalerija