Novice


IKT Horizontalna mreža in Iniciativa AI4SI partnerja projekta ARtificial Intelligence Skills Alliance (ARISA)

Projekt ARtificial Intelligence Skills Alliance (ARISA) podpira izvajanje Pakta za znanja in spretnosti z razvojem sektorske strategije znanj in spretnosti na področju umetne inteligence. Cilj te strategije je doseči sistemski in strukturni prispevek k zmanjšanju pomanjkanja znanja, vrzeli in neusklajenosti znanj in spretnosti ter zagotoviti ustrezno kakovost in raven znanja v sektorju umetne inteligence.

 Leta 2017 je imela več kot polovica evropskih podjetij, ki so zaposlovala (ali poskušala zaposliti) strokovnjake za IKT, težave pri zapolnjevanju prostih delovnih mest. Stanje je bile še posebej izrazito, ko je šlo za potrebo po naprednih digitalnih znanjih, ki jih potrebujemo za delovna mesta, ki so povezana z umetno inteligenco (UI).

 V posebnem poročilu o tem, kako bosta umetna inteligenca in avtomatizacija spremenili naš svet dela, je zapisano, da se trenutno dogajajo velike spremembe v gospodarstvu in dejavnostih, ki so povezane z njim povezane. Digitalizacija je v zadnjem desetletju v EU ustvarila 2 milijona novih delovnih mest, do leta 2030 pa se na področju IKT pričakuje 7,75 milijona novih delovnih mest; kar je najpomembneje, od 14 % do 47 % sedanjih delovnih mest je ogroženih zaradi avtomatizacije s tehnologijo umetne inteligence. Prehodi delavcev, prilagoditve in zahteve po znanju in spretnostih bodo pomembni izzivi, s katerimi se bo treba soočiti pri prilagajanju na prihajajočo dobo umetne inteligence. Za obvladovanje prehodov, ki jih prinašata avtomatizacija in umetna inteligenca, bo vloga izobraževalnih sistemov ključnega pomena.

Glavni cilj projekta je razviti lokalne ekosisteme za podporo izpopolnjevanju in prekvalifikaciji delovne sile z neposrednim vključevanjem lokalnih skupnosti, da bi zgradili v človeka in družbo usmerjeno umetno inteligenco.

Cilji projekta

- Razviti znanje o veščinah umetne inteligence in analizirati neusklajenost veščin umetne inteligence na ravni EU.

- Razviti evropski strateški pristop k sektorskemu sodelovanju na področju veščin umetne inteligence.

- Opredeliti zahteve po poklicnih spretnostih na ravni EU za poklicne profile, ki so pomembne za umetno inteligenco.

- Oblikovati "osnovni" učni načrt za evropski sektor umetne inteligence z različnimi moduli usposabljanja za nove poklicne profile na področju umetne inteligence.

- Poskusno izvesti programe usposabljanja (vključno s sistemom certificiranja) v različnih državah.

- Vzpostavite stalno mrežo sodelovanja zainteresiranih strani na področju umetne inteligence za sistematično spremljanje trga dela in spretnosti, povezanih z umetno inteligenco, ter za posodabljanje in ohranjanje ustreznosti evropske strategije znanj in spretnosti na področju umetne inteligence.

- Zagotoviti široko razširjanje in uporabo projektnih rezultatov in izsledkov v času trajanja projekta.

- Uvesti rezultate projekta na nacionalni ravni ter zagotavljati široko vključenosti ključnih interesnih skupin in širokega uvajanja.

Projekt ARISA financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+.

Konzorcij partnerjev:

DIGITALEUROPE

Gospodarska zbornica Slovenije
Informatikai, Tavkozlesi es Elektronikai Vallalkozasok Szovetsege
AS BCS Koolitus
European Digital SME Alliance
Exelia EE
Associazione CIMEA
ASIIN Consult
Stichting Hogeschool Utrecht
Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem
Digital Technology Skills Limited
Univerza v LjubljaniFakulteta za računalništvo in informatiko
Adecco Formazione
Warszawska Wyzsza Szkola Informatyki
Global Knowledge Network France

Universidad Internacional de la Rioja
Fotogalerija