Novice


Gospodarstvo veliko pričakuje od mobilne tehnologije 5G

Na Združenju za informatiko in telekomunikacije smo danes organizirali aktualen dogodek na temo mobilne tehnologije pete generacije (5G), kakšne so prednosti te tehnologije za nove digitalne produkte, storitve in poslovne modele v gospodarskih panogah.

Na dogodku smo predstavili stanje razvoja in trende 5G v EU in svetu, zanimive globalne in lokalne primere iz prakse. Izpostavljene so bile prednosti v primerjavi z WiFi omrežji ter poslovne priložnost, ki  jih prinaša tehnologija 5G. To velja tako za industrijska podjetja, logistiko in mobilnost, pametna mesta, javno varnost ter druga področja oz. panoge.

Tehnologija 5G omogoča velike zmogljivosti prenosa podatkov, nizke zakasnitve in omogoča vzpostavitev zasebnih omrežij, takojšno izmenjavo podatkov v realnem času, drastično izboljšuje analitične zmogljivosti, omogoča napredek na področju uporabe umetne inteligence in interneta stvari, kar prispeva k učinkovitosti in optimizaciji delovnih procesov, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti organizacij. »Teh priložnosti se na GZS dobro zavedamo, da se s tem ukvarjamo v okviru Gospodarskega strateškega sveta za digitalizacijo. Tudi v strateškem načrtu razvojnega preboja Slovenije, ki smo ga na GZS poimenovali Horizonti prihodnosti, smo zapisali, da bo Slovenija do leta 2030 med 5 najuspešnejšimi državami po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)«, je v uvodne delu poudaril direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS Nenad Šutanovac. 

Strokovni direktor iz KPMG poslovno svetovanje Matjaž Pušnik je razkril, da številna podjetja iščejo priložnosti za pospešitev svojega poslovanja z vpeljavo novejših digitalnih tehnologij, da bi omogočila četrto industrijsko revolucijo. Tehnologije, kot so avtonomni roboti in analize velikih podatkov, omogočajo podjetjem preskok v pametno, na podatkih vodeno prilagodljivo poslovanje oziroma proizvodnjo. Za izvajanje učinkovite strategije digitalne preobrazbe velika podjetja želijo razvijati in uporabljati lastna zasebna omrežja, da bi lažje izkoristila prednosti konvergence pete generacije brezžičnih tehnologij (5G) in interneta stvari (IoT). Ko podjetja razmišljajo, kateri model zasebnega omrežja 5G naj sprejmejo, imajo dve možnosti: razviti omrežje, ki ga bodo lahko upravljali sami, ali pa sodelovati z obstoječimi telekomunikacijskimi ponudniki, s skupnim upravljanjem omrežja. Do nedavnega so se operaterji počasi odzivali na zahteve podjetij po zasebnih omrežjih, danes pa se intenzivno osredotočajo na ta trg. Pričakuje se, da bo uvedba 5G, delitev omrežja in novi, varni algoritmi programske opreme podjetjem zagotovila večjo zaščito pred varnostnimi napadi ter močne varnostne protokole omrežja. Tehnologija 5G omogoča višjo raven varnosti podatkov kot obstoječa telekomunikacijska infrastruktura. »Digitalna transformacija mora biti odporna, da bi bila res učinkovita. 5G in internet stvari sta ključni komponenti za nadaljnjo gospodarsko rast in digitalno transformacijo gospodarstva«, je zaključil Pušnik.

Normunds Egle iz DigitalEurope je orisal ambicije Evropske unije, ki želi postati vodilna pri razvoju in uvajanju omrežja 5G. »Japonska in Severna Koreja vodita na področju, ko gre za uvajanje 5G za potrošnike, vendar pa ju Evropa hitro dohiteva in bi lahko bila ključni akter pri izkoriščanju 5G za podjetja«, je pojasnil Normunds.

Dogodek je zaokrožila okrogla miza z naslovom Iz priložnosti v rešitve s 5G, ki jo je vodila Katja Mohar Bastar, direktorica DIH Slovenije.  Na njej so sodelovali  Matjaž Beričič, direktor tehnologije in razvoja v S&T Iskratel, Peter Ceferin, Tehnični direktor, Smart Com, prof. dr. Niko Herakovič, Fakulteta za strojništvo​, Mojca Jarc, sekretarka v Službi vlade RS za digitalno preobrazbo, Valter Leban,  Predsednik uprave Kolektor in dr. Mitja Štular, Član uprave za tehnologijo, Telekom Slovenije.

 Dogodek smo organizirali Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS, IKT horizontalna mreža in Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. 


Fotogalerija