Novice


Generacija Z in milenijci spreminjajo delovna mesta

Microsoft Research odkriva, da delavci potrebujejo spremembe: 49 % delavcev iz generacije Z meni, da bodo na trenutnem delovnem mestu verjetno prešli na hibridni model, 46 % jih bo verjetno delalo na daljavo.

LJUBLJANA, 20. julij 2022 – Delavci iz generacije Z in milenijci, stari med 18 in 41 let, danes predstavljajo velik del delovne sile. Najnovejše poročilo Work Trend Index 2022 kaže, da delavci ponovno vrednotijo pomen oziroma vrednost dela v svojih življenjih – kaj si želijo od dela in kaj so pripravljeni dati v zameno. Raziskava je pokazala, da bo kar 49 % delavcev iz generacije Z in milenijcev v letošnjem letu verjetno razmišljalo o zamenjavi službe.

Vzpon novega trenda: svoboda in prilagodljivost

Čeprav je raziskava Work Trend Index 2022 pokazala, da si vsi delavci želijo več prilagodljivosti, je ta sprememba najbolj zaželena ravno pri milenijcih in generaciji Z. 49 % delavcev iz generacije Z bo tako na svojih delovnih mestih verjetno prešlo na hibridni model, 46 % pa jih bo verjetno delalo na daljavo. Bolj kot druge generacije ti delavci visoko cenijo svobodo, da si sami izberejo, kdaj in kje bodo delali.

Sprememba prioritet: dobro počutje in poslovna kultura sedaj pomembnejša

A prilagodljivost ni edina želja generacije Z in milenijcev, saj je raziskava World Trend Index 2022 prav tako pokazala, da ti zaposleni po (dobri) plači najbolj iščejo še pozitivno poslovno kulturo (46 %), ugodnosti za dobro počutje (42 %) ter občutek koristnosti in smisla (40 %).

Odpoved je med možnostmi

Generacija Z in milenijci so v večji meri kot drugi pripravljeni, da svoje nezadovoljstvo pokažejo z odhodom. Skoraj polovica teh delavcev v Evropi bo v letošnjem letu verjetno razmišljala o novem delodajalcu, dodatnih 31 % delavcev iz generacije Z pa se bo verjetno preselila in poiskala službo, ki jim bo omogočala delo na daljavo.

Naslednja velika stvar: hibridno delo. Smo pripravljeni?

Delavci iz generacije Z in milenijci predstavljajo velik del današnje delovne sile, v prihodnosti pa se bo povečevala tudi njihova zastopanost na najvišjih vodstvenih položajih. Da bi danes in v prihodnosti privabile najboljše talente, se morajo organizacije prilagoditi njihovim novim pričakovanjem. Kadrovski in poslovni vodje morajo ustvariti organizacije, kjer se te skupine počutijo vključene ter imajo občutek pripadnosti in koristnosti.

»Ne moremo izbrisati življenjskih izkušenj in trajnih sprememb iz zadnjih dveh let. Z opolnomočenjem vodij, da se prilagodijo novim pričakovanjem zaposlenih, pomagamo podjetjem, da se pripravijo za dolgoročen uspeh. Odlično orodje, ki pomaga skupinam pri tem prehodu, je Microsoft Viva, ki skupinam v celotni organizaciji pomaga do uspeha s priporočili za izboljšanje storilnosti in dobrega počutja,« je povedala Ketevan Ratiani, vodja za sodobno delo, Microsoft CEE Multi-Country.

Uspešno naslavljanje potreb zaposlenih bo zahtevalo spremembo miselnosti pri vodjih za kadre in poslovnih vodjih. To vključuje ponoven premislek o delovanju skupin in vlogi pisarn ter opolnomočenje vodij.

Z rastjo pomena pozitivne delovne kulture in želje po prilagodljivosti bodo vodje morali prilagoditi, kako njihove skupine delajo, da bi tako zaposlenim kot tudi menedžerjem zagotovili jasnost o njihovih vlogah in nalogah ter jasnost, kako deluje hibridno delo.

A le malo podjetij (27 %) je doslej vzpostavilo dogovore, ki jasno opredelijo nove norme. Za učinkovite hibridne skupine morajo vodje uvesti skupinske dogovore z odgovori na vprašanja »zakaj«, »kdaj« in »kako«. To pomeni, da se je treba sporazumeti o namenu sodelovanja v živo in priložnosti, ko se je treba srečati v živo, opredeliti bonton hibridnih srečanj ter razmisliti, kako lahko pisarniški prostori podprejo tovrstno delo.

Ti dogovori zagotavljajo, da imajo vsi enako vključujočo izkušnjo pri delu, ne glede na to, ali so v pisarni ali delajo na daljavo. Sodelovalna digitalna kultura lahko premosti geografske razdalje in druge razlike, če imajo vodje jasne cilje, kako uporabiti tehnologijo v ta namen. 

Ni enega recepta, ki bi bil primeren za vse, prizadevanje, da bo pisarniško delo ustrezalo vsem in zares delovalo, pa bo zahtevalo dobro načrtovanje. Kadrovski vodje bodo imeli ključno vlogo pri učinkoviti uvedbi tovrstnih sprememb. S prilagajanjem na nova pričakovanja zaposlenih s tehnološkimi, procesnimi in kulturnimi premiki se lahko podjetja pripravijo na prihodnost in v celoti izkoristijo prednosti hibridnega dela

 - Microsoft je član Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS 

Fotogalerija