Novice


Temelji za izobraževanje za nova delovna mesta na področju programske opreme.

Jeseni 2021 je ESSA predstavila poročilo, s katerim so bili prepoznane kritične vrzeli v spretnostih za določene profile vlog s področja programske opreme (npr. razvijalci, strokovnjaki za DevOps, idr.). Strokovnjaki, ki so vključeni v projekt ESSA, bomo oblikovali prave učne programov z namenom, da uskladimo izobraževalno ponudbo s potrebami na trgu dela. Smo v fazi preverjanja trenutnega povpraševanja po veščinah s področja programske opreme, predvsem smo pozorni na to, da se lahko ponudba izobraževanja in usposabljanja uspešno prilagaja trgu dela.

V hitro spreminjajočem se sektorju, kot je industrija programske opreme, sta ustreznost in pravočasnost najpomembnejša. Naše delo mora temeljiti na trdnih temeljih, ki ponujajo tako zanesljivost kot prilagodljivost – s tem bomo vsakemu ponudniku izobraževanj omogočili nadgradnjo svoje ponudbe in zapolnitev vrzeli v znanjih. 

Naslednja generacija izobraževalnih profilov za poklicne vloge na področju programske opreme bo nastala kot nadgradnja tehnične specifikacije CEN/TS 17699 » Smernice za izdelavo strokovnih učnih načrtov IKT v skladu s standardom EN 16234-1 (e-CF).

 

Od vlog do izobraževalnih profilov

ESSA se osredotoča na pet glavnih vlog, povezanih z industrijo programske opreme: razvijalec, strokovnjak za DevOps, oblikovalec rešitev, specialist za testiranje in tehnični (programski) strokovnjak. Vse omenjene vloge seveda niso pomembne za vse ravni EQF (European Qualification Framework - Evropsko ogrodje kvalifikacij). Če pogledamo za primer strokovnjaka za testiranje - ta vloga nima vrste izobraževanja na ravni EQF 7 (magisterij) in prav tako strokovnjak za DevOps ne ravni EQF 4/5 (poklicno izobraževanje).

To pomeni, da vloge, povezane s področjem programske opreme (na ustreznih ravneh EQF), prevajamo v splošne izobraževalne profile, ki so zasnovani za krepitev veščin, ki jih iščejo akterji na trgu (glej spodnjo tabelo).

Splošni izobraževalni profili so prvi korak v razvoju specifičnih izobraževalnih profilov, usmerjenih na določene ciljne skupine, specifične potrebe regionalnega trga ali izobraževalne ustanove. Posebni izobraževalni profili bi lahko vodili razvoj programa za izpopolnjevanje na področju DevOps za razvijalce, delovnega programa za študente v vlogah s področja programske opreme ali programa za prekvalifikacijo računovodij, da postanejo razvijalci za industrijo Fintech.

 

Na poti k učnim načrtom, programom in usposabljanju

Tako splošni kot posebni izobraževalni profili so pomembni delci celote. Splošni izobraževalni profili vodijo do splošnih učnih načrtov, v katerih so opisana splošna načela in metode, kot so modularizacija, kompleksnost in integracija komponent, ki temeljijo na delu. Slednje usmerja razvoj posebnih učnih načrtov, ki temeljijo na specifičnih izobraževalnih profilih.

Ti posebni učni načrti bodo razviti za posebne učne okoliščine, ki upoštevajo specifične potrebe učencev – na primer potrebe rednega študenta ali rednega delavca se med seboj močno razlikujejo. V ESSA strategiji programskih veščin lahko preberete vse informacije o našem pristopu.

Izvedite več o projektu ESSA

Video => Future-proof Software Skills in a Fast-Changing Industry

 

 

 

 

 

Fotogalerija