Novice


Arhiv: Javni razpis za spodbujanje velikih investicij

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji je objavila  Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Sredstva v višini 88,5 milijonov evrov so namenjena nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, in sicer gre za večje investicije, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Prijavijo  se lahko podjetja z večjimi investicijami, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Razpis ima dva roka za prijavo, in sicer 22.  4. 2022 ter 1. 10. 2022.

 Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa.

Fotogalerija