Novice


IKT Finance: GZS informira o spodbudah za raziskovalno-razvojne projekte na problemskih območjih

GZS je s ciljem čim bolj uspešnega črpanja razvojnih spodbud oblikovala posebno delovno skupino, namenjeno poglobljenemu informiranju, svetovanju in izobraževanju na področju virov financiranja.

 

Na dogodku v organizaciji GZS se je 200 udeležencev podrobneje seznanilo s smernicami, pogoji in merili finančnih spodbud za raziskovalno-razvojne projekte in investicije na problemskih območjih, GZS se namreč dobro zaveda pomena uspešnega črpanja finančnih spodbud za podjetja.

Za IKT Finance je med drugimi spregovorila tud Andreja Lampe ;vodja IKT Horizontalne mreže, SRIP PMiS: 

»Ena ključnih nalog partnerstva pametne specializacije IKT Horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije je vzpodbujanje povezovanja v multidisciplinarna partnerstva za razvoj novih produktov in storitev. Ena ključnih evropskih in s tem tudi slovenskih usmeritev je zeleni in digitalni prehod. Bistveno je, da bomo prek povezovanja podjetij iz različnih panog in digitalnega sektorja prišli do novih partnerstev za razvoj konkurenčnejših produktov, storitev in tudi optimiziranih poslovnih procesov in učinkovitejše rabe surovin. Tako bo gospodarstvo z izkoriščanjem digitalizacije in tehnologij četrte industrijske revolucije postalo bolj konkurenčno na globalnih trgih in delovala bolj trajnostno in krožno«

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ!

 

Fotogalerija