Novice


Glas gospodarstva: Pomanjkanje strokovnjakov za IT, pa kljub temu le peščica podjetij omogoča izobraževanje na področju digitalnih veščin

Razumevanje digitalizacije in različnih dimenzij računalništva in informatike je del  veščin, ki jih v 21. stoletju potrebuje vsaka oseba. Po drugi strani pa morajo podjetja  poskrbeti za to, da digitalno pismeni pri njih tudi ostanejo.


Andreja Lampe v posebni novembrski izdaji revije Glas gospodarstva - digitalizacija: "Danes je digitalizacija del skoraj vsega, kar se dotakne našega življenja kot državljana in zaposlenega: od pametnih domov, prevoznih sredstev, načina učenja do bolj kompleksnih sistemov delovanja prometa, pametnih mest ter sodelovanja z digitalno družbo in državo. Razvoj digitalnih kompetenc od vodstva podjetja do skoraj vsakega posameznika je nujni del naložb in osnovni pogoj za uspeh. Zaposleni morajo prepoznati potencial tehnologij, ki lahko organizaciji prinese konkurenčno prednost. Hkrati digitalizacija odpira možnosti za »digitalno poslovno preobrazbo« podjetja, s čimer vstopamo na področje večjih poslovnih sprememb v podjetju, kar je priložnost za konkurenčni razvoj podjetja. Pristop »digitalno na prvem mestu« (»digital first«) se mora odražati v poslovni strategiji in mora vsebovati digitalizacijo poslovnih procesov, predvsem pa digitalno nadgradnjo produktov in storitev. V Sloveniji na področju digitalnih kompetenc zaostajamo za evropskim povprečjem, še posebej pri starejši populaciji, ki predstavljajo tudi večji del zaposlenih v podjetjih. Zavedati se moramo, da je v prejšnjih industrijskih revolucijah večina vrednosti izhajala iz vlaganj v fizični kapital, medtem ko se za četrto industrijsko revolucijo pričakuje, da se bo razmerje obrnilo v smeri vlaganj v človeški kapital – torej v znanje. Po podatkih SURS je v letu 2019 le 29 % iz zahodne statistične regije in 22 % iz vzhodne statistične regije svojim zaposlenim omogočilo izobraževanje na področju digitalnih veščin. Največ podjetij ne glede na velikost ima pri digitalni preobrazbi težave zato, ker jim primanjkuje ustreznih kadrov ali znanj. S to težavo se je namreč spopadalo 30 % malih, 42 % srednjih in polovica velikih podjetij. V Sloveniji bomo do leta 2030 potrebovali 100.000 strokovnjakov informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), na ravni Evropske unije pa 20 milijonov. S to problematiko se sooča Evropsko zavezništvo za veščine na področju programske opreme, European Software Skills Alliance – ESSA, ki predstavlja štiriletno vseevropsko pobudo, financirano s strani Evropske komisije. S projektom, v katerega je vključena tudi IKT horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (ZIT) na GZS, želimo razviti in izvajati novo evropsko strategijo in učni načrt poklicnega izobraževanja na področju razvoja programske opreme."

Vabljeni k branju celotnega članka TUKAJ. 

Fotogalerija