Novice


POZIV ZA IZKAZ INTERESA: Vlaganja v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže

V okviru izvajanja 3. faze Operacije SRIP PMiS - IKT HM je omogočeno tudi koriščenje finančnih sredstev za materialne in nematerialne investicije (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva), ko gre za izgradnjo ali nadgradnjo inovacijskega grozda, za namen izgradnje demonstracijsko pilotnega okolja.

 

Izgradnja je predvidena v letih 2022 in2023 v 2 fazah v skupnem znesku 200.000 €, s 50% stopnjo financiranja. V okviru obeh faz se bo realiziralo celotno demonstracijsko okolje, ki bo moralo biti na voljo vsem članom, pod dogovorjenimi pogoji.

Celotna vrednost investicije v letu  2022 za 1. fazo znaša 100.000 eur. Stopnja sofinanciranja investicije, s strani MGRT je 50 %. Drugih 50 % vrednosti investicije mora inovacijski grozd pridobiti s prispevki podjetij in ne iz članarin. V letu 2023 načrtujemo 2 fazo pod enakimi pogoji in v enakem znesku, v okviru katere se bo izvedel še drugi del investicije.

 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje pri naložbi v Demonstracijsko okolje IKT Horizontalne mreže, vas pozivamo, da svoj interes in predlog predmeta/vsebine naložbe v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva posredujete na mail: ikthm@gzs.si  do vključno  1. 2. 2022:


  • Potrditev sofinanciranja in oceno vrednosti vašega vložka
  • Vsebino projekta/pilotnega okolja
  • Morebitne posebne pogoje ali dodatne informacije.

 

Zainteresiranim podjetjem bomo posredovali dokumentacijo in pogoje razpisa ter organizirali sestanek.

Fotogalerija