Novice


UMAR je izdal Poročilo o produktivnosti 2021: rast produktivnosti v času post-covid gospodarskega okrevanjaNa Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj so v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost pripravili tretje Poročilo o produktivnosti. Tudi letošnjo vsebino je, v luči gospodarskega okrevanja, zaznamovala pandemija.

UMAR je v poročilu izpostavil vpliv epidemije covid-19 na finančno stanje podjetij in v tej povezavi pomen interventnih ukrepov. Analizirali so, katera so najhitreje rastoča podjetja po produktivnosti v Sloveniji, ključne vidike rasti produktivnosti, stanje in  dolgoročne trende – od investicij do inovacij, digitalne preobrazbe in znanja, vključno z družbenim in institucionalnim kapitalom. 

Pomembno vlogo je odigrala digitalizacija -  UMAR izpostavlja vidike neoprijemljivega kapitala, saj njihov pomen za produktivnost vztrajno raste. Trije ključni dejavniki uspešnega prehoda v novo normalnost, izpostavljeni v poročilu, so:

  • razvoj kadrov in spretnosti prihodnosti, 
  • vloga javnih financ ter 
  • trajnostna preobrazba v nizkoogljično in krožno gospodarstvo.

Edino s pametno in trajnostno preobrazbo bodo se trendi na področju produktivnosti lahko še izboljšali.

Prednostni ukrepi države: aktivno spodbujanje sprememb, krepitev znanj in veščin prebivalstva, povečanje vlaganj sektorja države ter nadaljnje izboljšanje poslovnega in inovacijskega okolja.

Prednostni ukrepi podjetniškega sektorja: pospešena vlaganja v človeške vire, digitalno preobrazbo ter raziskave, razvoj in inovacije, pa tudi stroje in opremo; pospešeno uvajanje novih poslovnih modelov, prebojnih in disruptivnih inovacij ter prilagojenih procesov in organizacije poslovanja, vključno z domačim in mednarodnim povezovanjem ter zmanjševanje emisijske intenzivnosti, pospeševanje krožnosti gospodarstva ter razvijanje zelenih znanj in spretnosti za nova zelena delovna mesta.

Vabljeni k branju celotnega poročila TUKAJ. 

Fotogalerija