Novice


IKT horizontalna mreža je postala članica Evropske organizacije za kibernetsko varnost (ECSO)


ECSO je organizacija, ustanovljena leta 2016, ki deluje kot partner Evropske komisije za izvajanje dejavnosti javno-zasebnega partnerstva na področju kibernetske varnosti.

ECSO je partner Evropske komisije za izvajanje javno-zasebnega partnerstva za kibernetsko varnost. ECSO združuje javne in zasebne akterje evropske kibernetske varnosti, vključno z velikimi podjetji, malimi in srednjimi podjetji, raziskovalnimi centri, univerzami, končnimi uporabnik, idr.  Združuje tudi  lokalne, regionalne in nacionalne javne uprave držav članic, Evropsko unijo (EU), Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA) in države, povezane s programom H2020.

Glavni cilj ECSO je usklajevanje razvoja evropskega ekosistema kibernetske varnosti, ki podpira zaščito enotnega evropskega digitalnega trga, na koncu pa prispeva k napredku evropske digitalne suverenosti in strateške avtonomije.

Leta 2021 je ESCO združevala več kot 260 članov iz 29 držav, skupaj pa povezuje več kot 2000 organizacij širom Evrope. 

Fotogalerija