Novice


Za digitalno transformacijo podjetij na voljo 30 milijonov evrov

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z gospodarskim ministrstvom objavil razpis za spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij. Na voljo je 30 milijonov evrov, razpis pa je v celoti financiran iz evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega, so pojasnili v podjetniškem skladu in dodali, da so do prijave na razpis upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 odstotkov, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

Za sredstva se lahko prijavijo tista podjetja, ki bodo digitalno transformacijo izvedla najkasneje do 30. septembra 2022, pri čemer se projekt ni smel začeti pred 1. oktobrom 2020. Obvezno je tudi sodelovanje zunanjega strokovnjaka.

Prijave na skladu zbirajo do 1. septembra do 14. ure.

Več o razpisu tukaj >>

Fotogalerija