Novice


Katalog za skupno predstavitev članov na področju internacionalizacije

Prizadevamo si za predstavitev naših članov v okviru različnih iniciativ na področju internacionalizacije in v ta namen načrtujemo izdelavo skupne predstavitve zainteresiranih članov. Če želite v njih sodelovati, vas prosimo, da si vzamete 10 minut časa in izpolnite vprašalnik

Pridobljeni odgovori bodo uporabljeni za gradnjo (v prihodnosti on-line) baze kompetenc, rešitev, produktov in interesov naših članov za področje internacionalizacije. Baza bo omogočala enostavno promocijo članov in učinkovito povezovanje v posamezne iniciative in poslovne priložnosti kjerkoli v svetu in za pripravo različnih predstavitev.

Odgovore prosim vnašajte v angleškem jeziku in upoštevajte navodila in omejitev prostora.
V primeru nejasnosti se obrnite na Marušo Boh, marusa.boh@gzs.si

Fotogalerija