Novice


IKT Horizontalna mreža za razvoj digitalnih kompetenc v Sloveniji

Danes vse več delovnih mest zahteva višjo raven digitalnih kompetenc in to nikakor ne velja le za panogo informacijsko komunikacijske tehnologije. Prelomni procesi v gospodarstvu, hitre spremembe poslovnih modelov in nove tehnologije se močno odražajo tudi na področju pridobivanja in izobraževanja kadrov, ki bi lahko sledili in sooblikovali nove razvojne in poslovne priložnosti.
Slovenija je pri snovanju razvojnega programa pametne specializacije prepoznala pomen razvoja človeških virov na področjih prelomnih IKT tehnologij in podprla IKT Horizontalno mrežo kot nosilca razvoja človeških virov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij za vsa Strateško razvojno inovacijska partnerstva. IKT Horizontalna mreža je v ta namen ustanovila delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki institucij znanja, podjetij in kadrovskih strokovnjakov. Delovna skupina bo v sodelovanju z gospodarstvom analizirala stanje na področju teh kompetenc, identificirala vrzeli in razvila kompetenčni model za izbrana fokusna področja IKT tehnologij ter pripravila orodja in usposabljanja za kadrovske strokovnjake v podjetjih, s katerimi si bodo lahko pomagali pri definiranju profilov na področju prelomnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in za njih pripravila individualne karierne načrte ter načrte usposabljanj. Povezala se bo z institucijami znanja, državo in drugimi ponudniki izobraževanj in usposabljanj in predlagala dopolnitve izobraževalnih programov ter promovirala čimprejšnjo vključitev izobraževalnih vsebin na področju IKT tehnologij v izobraževalni proces.

Fotogalerija