Novice


Prihajajoči razpisi za IKT sektor

Mateja Elin Praznik iz RR & CO je na dogodku za člane SRIP PMiS in IKT Horizontalne mreže predstavila nekatere vsebine o prihajajočih razpisih za sofinanciranje raziskav in razvoja, demonstracij, pilotov, digitalizacije in internacionalizacije v gospodarskih družbah.

Na prihajajoče razpise se je potrebno pripraviti v naprej in poiskati komplementarne partnerje s katerimi lahko sodelujete pri raziskavah in razvoju. Upoštevati je potrebno Pametno specializacijo S4 in karakteristike industrije 5.0.

Pri najavljenem razpisu za Pilotne/demonstracijske projekte II. sklop 2018, kjer bo na voljo 53 MIO EUR za obdobje 5 let, bodo nepovratna sredstva namenjena sofinanciranju demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe + pilote, kjer bodo upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in stroški plač novo zaposlenih. Višina sofinanciranja bo standardna, kot je na MGRT razpisih: 45% mikro in mala podjetja, 35% srednja podjetja, 25% velika podjetja.

Za družbe, ki izvažajo svoje storitve ali proizvode in že sodelujejo na razvoju s tujimi partnerji, je najbolj aktualen razpis EUROSTARS, ki ima rok za oddajo 13.9.2018.

Razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP 2019-2022: predvidena objava je november 2018, SPIRIT; na tem razpisu lahko IKT firme ponujajo svoje storitve drugim MSP-jem.

Na SPIRIT se lahko prijavijo na dva razpisa tisti, ki ste prejeli na Evropski Komisiji za razpis SME Instrument Seal of Excellence (več kot 12 točk od 15-ih). Odprta sta dva roka za oddajo za Fazo 2: 12.9.2018 in 12.9.2019 in en rok za Fazo 1: 15.5.2019.

Več na spletnih straneh MGRT za razpise Podjetništvo in tehnologija

Več o razpisih, ki spodbujajo internacionalizacijo

RR & CO. d.o.o. je najstarejša svetovalna firma na področju prijav projektov raziskav in razvoja, pripravlja in vodi jih od leta 1999 dalje. Več o RR & CO.

Fotogalerija