Novice


Predstavitev Razvojno Inovativnega oblaka in odprti dialog z MJU

IKT Horizontalna mreža je 4.7.2018 organizirala delovno srečanje članov IKT horizontalne mreže in članov sekcije SeGOV Združenja za informatiko in telekomunikacije z Ministrstvom za javno upravo. Delovna skupina je uvodoma povzela doslej opravljene aktivnosti. G. Marko Ambrož iz Ministrstva za javno upravo je predstavil visokonivojski načrt Razvojno Inovativnega oblaka, scenarije uporabe in okviren terminski plan ter IKT podjetja povabil k odprtemu dialogu in predlogom.

G. Jurij Dolžan iz Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo je predstavil iniciativo za izgradnjo platforme interneta stvari za občine in bo tudi del Razvojno Inovativnega oblaka.

IKT podjetja so pozdravila sodelovanje v obliki odprtega dialoga in se tvorno vključila v oblikovanje vprašanj in predlogov.

Fotogalerija