Novice


Digital Innovation Hub Slovenia uspešen s prijavo na razpisu Evropske komisije

Po uspešni kandidaturi na razpisu Evropske komisije se januarja pričnejo aktivnosti za ustanovitev Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije - „Digital Innovation Hub Slovenia“. Ta bo vsem članom med drugim omogočal dostop do najnovejših spoznanj, raziskav, praks in tehnologij s področja digitalnega poslovanja.

 

Vizija Digitalnega inovacijskega stičišča (Digital Innovation Hub Slovenia) je, da postane enotna povezovalna točka za digitalno inoviranje, dobre prakse digitalnega poslovanja in spodbujanje digitalne transformacije v Sloveniji. Povezoval bo različne deležnike (gospodarstvo, gospodarska združenja, poslovne inštitute ter raziskovalne in izobraževalne ustanove) in soustvarjal okolje za dvig dodane vrednosti in BDP ter stimulativno okolje za razvoj mladih talentov na področju digitalnega poslovanja, kar bo prispevalo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vključeval se bo v mednarodne mreže in združenja in tako tudi znanje iz tujine posredoval svojim članom. Predlagal bo zakonske spremembe, ki bodo vzpodbudne za digitalizacijo gospodarstva in celotne slovenske družbe.

Digitalnemu inovacijskemu stičišči se lahko pridružijo vsi zainteresirani

„V oktobru smo se na skupnem sestanku zbrali predstavniki organizacij, ki so izkazala interes sodelovanja v prvi fazi kot ustanovni člani. Dogovorili smo se za skupno sodelovanje pri pripravi dokumentacije za prvi razpis Evropske komisije, kamor smo v začetku novembra tudi oddali prijavo,“ pripoveduje vodja iniciative za ustanovitev  Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije in vodja IKT horizontalne mreže, ki je tudi med ustanovnimi člani stičišča, Nenad Šutanovac. Prijava na razpis je bila uspešna.

Ustanovni člani  Digitalnega inovacijskega stičišča so: IIBA Slovenija, Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, nacionalna mreža Fablab, Tehnološki park Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, IKT horizontalna mreža (SRIP Pametna mesta in skupnosti), SRIP Tovarne prihodnosti,  TECOS (Razvojni center orodjarstva Slovenije) in Lesarski grozd.

„Poleg ustanovnih članov bomo v članstvo povabili vsa zainteresirana podjetja, fakultete in druge organizacije, ki jih bo sodelovanje zanimalo. Tako na strani ponudnikov storitev kakor tudi na strani uporabnikov. V prvem obdobju delovanja se bo center  osredotočil na oblikovanje in ponudbo storitev digitalizacije in digitalne transformacije, kjer so potrebe trga večje od ponudbe ali pa potrebe še niso dovolj dobro oblikovane glede na stanje pri nas in v tujini. Kar se tržnega fokusa tiče, pa se bomo v prvem obdobju osredotočili na slovensko industrijo, predvsem srednja in majhna podjetja, kasneje pa se bomo širili tudi na druge segmente skladno s Strategijo pametne specializacije Slovenije ter tudi izven meja Slovenije,“ pravi Šutanovac.

Vse o digitalizaciji na enem mestu

„Sodelujoči v Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije bodo na enem mestu dobili informacije in usmeritve, znanje in prakso iz digitalnega sveta. Na enem mestu ne bosta samo poslovni in tehnični vidik digitalizacije, temveč tudi vse potrebno za njuno medsebojno povezanost v digitalne rešitve za potrebe različnih digitalnih uporabnikov,“ pojasnjuje predsednik IIBA Slovenia Chapter, ki je tudi med ustanovnimi člani stičišča, Aleš Štempihar.

„IIBA kot poslovni inštitut bo v Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije prispeval na metodološko-konceptualnem in kompetenčnem področju, kot npr. v praksi preizkušen model izvajanja sprememb, in na področju znanja ter tehnike za večino kompetenc prihodnosti, ki jih navaja World Economic Forum (npr. Complex Problem Solving, Critical Thinking, Decison Making). IIBA kot mednarodna organizacija pa lahko pomaga pri prepoznavnosti in promociji slovenskih digitalnih rešitev v svetu,“  še dodaja Štempihar.

Gospodarstvo in znanost pod eno streho

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije bo izjemen primer sodelovanja med gospodarstvom, poslovnimi inštituti, gospodarskimi združenji ter izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami. V njem so izrazili pripravljenost na sodelovanje Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru ter denimo tudi največja raziskovalna ustanova v Sloveniji Institut Jožef Stefan.

Velikokrat opažamo neusklajenost med izobraževalnimi programi in dejanskimi potrebami gospodarstva, kar se najbolj izraža pri kadrih. Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije bo s svojimi aktivnostmi ugotavljalo kakšne kadre, s kakšnimi znanji in kompetancami, potrebujejo podjetja in tako prispevalo bistvene informacije o tem, kako je treba prenoviti in izboljšati izobraževalne programe, da pripravimo bodoče kadre na dejanske potrebe v gospodarstvu,“ pravi doc. dr. Emilija Stojmenova Duh s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki je tudi pobudnica in koordinatorica nacionalne mreže FabLab. Ta je  med ustanovitelji Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. 

„Podjetja, ki bodo sodelovala z Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije, bodo imela prek FabLab mreže dostop do nacionalne tehnološke platforme za prototipiranje inovacij in izumov, saj bodo lahko uporabljala opremo, ki je na voljo v FabLabih. Podjetja bodo lahko sodelovala z različnimi organizacijami in ustvarjalci ter imela dostop do mentorjev, ki so vključeni v mrežo. Poleg tega bodo FabLabi omogočali zelo specializirana usposabljanja za uporabo tehnološke opreme in prototipiranje kot dopolnitev k izobraževalnim ustanovam. FabLabi bodo preko raznih delavnic in poletnih šol vključevali tudi zelo mlade otroke in tako prispevali k promociji STEAM poklicev. S pomočjo FabLabov, ki bodo delovali po celotni Sloveniji, bo lahko Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije s svojimi aktivnostmi, čeprav locirano v Ljubljani, dosegalo tudi ostale regije, tako urbane kot ruralne,“ še pravi doc. dr. Stojmenova Duh.

Podpora ministrstev

Za delovanje Centra za digitalno transformacijo je pomemben tudi podatek, da ga podpirajo  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si.

Aktivnosti Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije bo izvajalo naslednje aktivnosti:

1. Inoviranje in spodbujanje digitalne inovativnosti (tudi na področju digitalnih poslovnih modelov, ne samo inovacij pri produktih in storitvah).

2. Aktivno povezovanje vseh temeljnih deležnikov (gospodarstvo, poslovni inštituti, gospodarska združenja, raziskovalne in izobraževalne ustanove).

3. Aktivno izvajanje storitev (npr. izvedba delavnic in izobraževanj) za digitalno rast podjetij in drugih digitalnih uporabnikov z izhodiščem v (poslovnih) potrebah različnih digitalnih uporabnikov in zmožnostih digitalnih tehnologij za zadovoljevanje teh potreb.

4. Podpora pri oblikovanju načrtov izobraževanj (npr. izdelave digitalnih kompetenčnih modelov za razvoj digitalnih kompetenc v gospodarstvu).

5. Prenos dobrih digitalnih praks (inovacij, projektov, dosežkov) v slovenski prostor.

6. Povezovanje platform (npr. Living Labs, povezovanje platform univerz, institutov, tehnoloških parkov, start-up platform itd.).

7. Povezovanje in razvoj platforme oz. okolja za pilotiranje in prototipiranje inovativnih storitev, produktov in proizvodnje, ki virtualno združuje različne tehnološke platforme.

8. Podpora uvajanju in povezovanju poslovnih in IKT standardov v podjetja.

9. Organizacija izmenjave primerov dobrih praks s področja digitalne transformacije med gospodarskimi subjekti.

10. Zbiranje in prenos izkušenj iz evropskih projektov, primerov dobrih poslovnih praks podjetij, start-up ekosistema.

11. Storitve za prilagajanje digitalne transformacije nacionalnemu in EU okolju ter strategijam. Soustvarjanje strategije razvoja Slovenije in EU ter spremljanje in analiziranje predpisov ter njihovih vplivov na okolje.

12. Izvajanje aktivnosti v okviru strategije Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi.

13. Oblikovanje (predlogov) vsebin za študijske programe in usposabljanje na vseh nivojih družbe, in sicer na podlagi trenutnih in prihodnjih potreb in trendov (poklici prihodnosti) za ciljne trge: podjetja, država in državljani.

14. Povezovanje in vzpostavitev okolja za sodelovanje med gospodarstvom ter javno in državno upravo pri podatkovnem in storitvenem odpiranju vseh akterjev. Cilj je vzpodbujanje odpiranja podatkov in mikrostoritev (preko API vmesnikov) javnega sektorja in gospodarstva z namenom hitrejšega generiranja poslovnih priložnosti za inovativne tržne storitve digitalne ekonomije.

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (Digital Innovation Hub Slovenia) bo torej referenčna točka digitalnega razvoja na strateškem in operativnem nivoju. Na strateškem nivoju bo sodeloval predvsem s Slovensko digitalno koalicijo - digitalna.si, na operativnem nivoju pa predvsem s slovenskimi podjetji.

 

Polona Movrin

Fotogalerija