>Digitalna transformacij           
      >Lokacijske storitve           
       >AI, HPC & BigData        
          >Internet storitev
                      Internet stvari 
                   >Kibernetska varnost

Horizontalno področje Internet stvari

Opis stanja

 

 

Danes je uspeh v dobaviteljskih verigah in lasten preboj na trgu zelo povezan z obvladovanjem t.i. Interneta stvari (IoT). Dodajanje senzorjev v delovne procese in izdelke, zbiranje in obdelava ogromnih količin podatkov, prilagajanje in 

ustvarjanje novih poslovnih modelov. To je bistvo digitalne transformacije. Potencial, ki ga prinaša uporaba IoT je izjemen, kar dokazujejo številni primeri iz prakse. Zato smo vodilna slovenska podjetja in raziskovalne ustanove združili moči na področju IKT in IoT v sklopu SRIP Pametna mesta in skupnosti. Vsem drugim SRIP-om želimo pomagati hitro razrešiti s tem povezane izzive pri lastnih projektih.


Koristi za podjetja

 
Z uporabo IoT podjetja pridobijo potrebne informacije za spremljanje procesov lastnega poslovanja in v dogovoru tudi procesov svojih kupcev ter poslovnih partnerjev. To jim omogoča boljše razumevanje procesov, optimizacijo procesov, pravočasno zaznavanje in obvladovanje odklonov od optimalnega delovanja procesov.

Uporaba senzorjev v končnih izdelkih daje koristne podatke o delovanju in načinih uporabe teh izdelkov ter s tem o navadah digitalnih uporabnikov. Omogoča proaktivno ukrepanje in oblikovanje novih poslovnih modelov. Strankam tako s svojimi nadpovprečnimi izdelki, storitvami in rešitvami nudijo boljšo uporabniško izkušnjo in večjo dodano vrednost. S tem podjetja dvigujejo svojo prepoznavnost na trgu, povečujejo prodajo in si zagotavljajo trajno konkurenčnost.

Podjetja bodo v sodelovanju s področjem Internet stvari dobila dostop do platform, ki omogočajo povezljivosti (brezžično, mobilno, 5G, nove tehnologije), senzorskih tehnologij, porazdeljenih pametnih modulov, pametnih objektov, prilagoditev in aplikacij, ter možnosti, da jih z raziskavami in inovacijami povežejo v nove rešitve IKT/IoT za vsa področja.

Kot podjetje lahko z IoT pridobite:

• boljše obvladovanje vaših procesov in procesov digitalnih uporabnikov

• pravočasne odločitve

• optimalnejše delovanje vaših rešitev in izdelkov

• uspešnejše projekte t.i. Industrije 4.0

• vključenost v IoT platforme

Kako skupaj do koristi


Pri reševanju izzivov združujemo znanja iz različnih domenskih področij interneta stvari (npr. Pametna infrastruktura, Pametne tovarne, Pametne hiše, Pametna energija, Pametno zdravstvo, Pametna mesta), aktivnosti pa usmerjamo k skupnem cilju: rast in uspeh poslovanja v digitalnem svetu.

    IoT naprave, senzorji, integracija v platforme:

Načrtovanje, izbor in razvoj senzorjev, naprav in platform IoT ter vzpostavitev komunikacijske povezljivosti med njimi. Tehnološke rešitve.

    IoT rešitve za različna domenska področja: Skupno načrtovanje, izbor in razvoj namenskih domenskih aplikacij za nadzor, krmiljenje in administriranje, optimizacijo procesov, sistemov, naprav. Obdelava in grafični prikaz podatkov.

    Profesionalna usposabljanja: Raziskave kažejo, da se kar 45 % podjetij, ki vstopajo v internet stvari in digitalizacijo, sooča s težavami pri iskanju strokovnjakov, zato ponujamo programe usposabljanja:

Digitalna akademija, IoT akademija, ICT akademija.

    Prototipiranje, Fablab ustvarjalni laboratoriji: Fablab ustvarjalni laboratorji imajo pomembno vlogo pri uresničitvi odprtega ekosistema in inovacij Interneta stvari. Ponujamo možnosti prototipiranja produktov in rešitev, know how, podporo in mentorstvo pri zagonu lastnih in vključitev v že obstoječe prototipne Fablab laboratorije, ki delujejo v okviru nacionalne Fablab mreže.

    Komunikacijske rešitve za IoT: Povezovanje naprav in aplikacij glede na konkretne potrebe posameznega scenarija uporabe; brezžično ali žično, lastna ali operaterska rešitev, doseg, poraba energije, varnost.

    IoT poslovni modeli: Pomoč pri načrtovanju vpeljave novih poslovnih modelov in procesov. Digitalizacija internih procesov. Digitalizacija za vstop na digitalni trg.


 

Kako skupaj do koristi

 

 

V horizontalo Internet stvari smo zbrana vodilna slovenska podjetja in raziskovalne ustanove, ki se ukvarjamo s področjem IKT in IoT ter zagotavljamo znanja, kompetence, izkušnje in eksperimentalna okolja za reševanje izzivov pri projektih vezanih na IoT. Izpostavljamo možnosti hitrega protopiranja in odptega inoviranja, ki omogočajo lokalnim skupnostim in podjetjem, še posebej malim in srednjim, da preverijo izvedljivost svoje ideje preden gredo v produktivizacijo.

Podjetja tako lahko s sodelovanjem s horizontalo IoT in drugimi IKT horizontalami pridobijo neprecenljive izkušnje s področja tako uporabe senzorskih sistemov kot tudi zmožnosti celovitih platform in si s tem odprejo velike priložnosti pri inovativnem načrtovanju in razvoju svojih zamisli.

 

 

 

 

Naši kontaktni osebi sta:

prof. dr. Andrej Kos – vodja, andrej.kos@fe.uni-lj.si

Namestnik: Luka Mustafa, Marko Šmid