Digitalna transformacija            
      >Lokacijske storitve           
       >AI, HPC & BigData        
            >Internet storitev
                      >Internet stvari 
                   >Kibernetska varnost

Horizontalno področje Digitalna transformacija


Opis stanja


V Sloveniji premalo izkoriščamo priložnosti, ki jih s seboj prinašajo projekti digitalne transformacije, saj tovrstnih projektov še vedno ni veliko. Poleg tega se jih večina organizacij loteva s poudarkom na tehnologijah in manj na poslovnih izhodiščih. Veliko rezerv imamo predvsem v razumevanju in nadpovprečnem zadovoljevanju potreb digitalnega uporabnika ter pri inoviranju digitalnih poslovnih modelov. Potencial, ki ga nudi pravo digitalno poslovanje je nedvomno izjemen, škoda ga ne bi bilo izkoristiti, saj prinaša številne koristi.


Koristi za podjetja

 
Z ustreznim izvajanjem projektov digitalne transformacije in digitalnega poslovanja podjetja bolje naslovijo prave potrebe digitalnih uporabnikov. To omogoča, da jim s svojimi nadpovprečnimi izdelki, storitvami in rešitvami nudijo boljšo izkušnjo (Customer eXperience) in večjo dodano vrednost. S tem podjetja dvigujejo svojo prepoznavnost na trgu, povečujejo prodajo in si zagotavljajo trajno konkurenčnost.

Kot podjetje lahko v sodelovanju z Digitalno transformacijo pridobite:

• boljšo povezljivost potreb vaših digitalnih uporabnikov in zmožnosti digitalnih tehnologij s svojo ponudbo,
• bolj zadovoljne končne uporabnike vaših rešitev in produktov;
• konkurenčnejše poslovne modele, rešitve/produkte;
• uspešnejše pridobivanje potrebnih digitalnih kompetenc za svoje zaposlene;
• uspešnejši projekt svoje digitalne preobrazbe, če šele stopate na to pot;
• uspešnejše digitalne projekte zaradi boljše predpriprave;
• učinkovitejše sodelovanje vseh partnerjev na podlagi skupne platforme;
• (z)možnost eksperimentirati in preizkušati poslovne modele in rešitve v poslovnem in tehnološkem laboratoriju, da bodo še bolj v skladu s potrebami digitalnih uporabnikov;
• pospeševanje promocije (SRIP) rešitev na globalnih trgih.

Kako skupaj do koristi


Naša skupna izhodišča na poti zagotavljanja koristi so: poglobljeno razumevanje digitalnega uporabnika in povezovanje z njegovimi procesi (customer journey), oblikovanje digitalnih poslovnih modelov, inovativno vključevanje digitalnih tehnologij ter razvoj nadpovprečnih izdelkov, storitev in rešitev.

Za uspešno ustvarjanje digitalnih poslovnih modelov in novih rešitev v posameznih branžah oziroma znotraj posameznih domen vertikalnih SRIP-ov so potrebna poglobljena digitalna poslovna izhodišča in odličen spoj domenskih znanj in novih idej vertikal SRIP-ov s storitvami Digitalne transformacije. In to že v začetni fazi priprave digitalnih projektov.   

Slika formula: domenska znanja + poslovne ideje + digitalni poslovni modeli + digitalni projekti = uspešna (SRIP) ponudba = zadovolnji digitalni uporabniki => koristi za podjetja

Razumeti digitalnega kupca in ga vključevati v svoj razvojni in inovativni proces je pogoj, ustvarjati agilno poslovno okolje, pilotirati in eksperimentirati pa nujno za doseganje koristi in poslovnih ciljev.

Digitalna transformacija izvaja različne storitve, namenjene dvigovanju digitalnih kompetenc, razumevanju digitalnega kupca, oblikovanju sodobne uporabniške izkušnje, inoviranju strategij, digitalnih poslovnih modelov in izdelkov. Na teh osnovah pomagamo pri prenovi oz. oblikovanju procesov na način, da kar najbolje podpremo spremembe. Omogočamo okolja za tehnično pilotiranje in poslovno eksperimentiranje poslovnih modelov, izdelkov in storitev. Načrtujemo in vodimo digitalne projekte. 

Storitve, ki jih izvaja Digitalna transformacija so naslednje:

delavnice za iskanje sinergij med vsebinami verig vrednosti in digitalnimi zmožnostmi v korist končnih (digitalnih) uporabnikov/kupcev;
delavnice prenosa DT modela povezovanja potreb končnih uporabnikov z zmožnostmi digitalnih tehnologij na področja (verig vrednosti) SRIP-ov;
Izobraževalne delavnice s področja razumevanja zmožnosti digitalnih tehnologij pri prenovi poslovnih modelov, procesov in produktov ter s področja spoznavanja trendov, konceptov digitalne ekonomije in digitalnih poslovnih modelov ter razvoj digitalnih kompetenc in digitalne kulture;
• usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc;
inoviranje in prenove strategij – povezovanje poslovne in digitalne strategije podjetja ali vrednostne verige; prenos strategij v poslovanje;
(so)ustvarjanje novih produktov/rešitev in poslovnih modelov na osnovi zmožnosti, ki jih prinašajo sodobne tehnologije;
• analizo in prenovi poslovnih procesov in sodelovanje pri oblikovanju procesov, ki bodo podpirali nove poslovne modele, kreirane skozi posamezne SRIP-e;
oblikovanju sodobne (digitalne) uporabniške izkušnje za nove digitalne produkte/rešitve;
vspostavitev digitalnih platform (partnerstva, poslovna pravila sodelovanja, digitalni koncepti in tehnologije);
pilotiranje projektov na vspostavljenih okoljih za poslovno eksperimentiranje / Living Labs;
• ustvarjanje sodobnih marketinških procesov in uporabi orodij za avtomatizacijo marketinga pri nastopu na trgu in internacionalizaciji;
načrtovanje digitalne infrastrukture in arhitekture aplikativnih rešitev za podporo novim poslovnim modelom in procesni organiziranosti;
pomoč pri projektih vaše digitalne transformacije (preobrazbe);
priprava tehnološkega dela digitalnih projektov (oblikovanja specifikacij in zahtev) in njihovo vodenje.

Zakaj izbrati Digitalno transformacijo


V Digitalno horizontalo so združena podjetja, poslovni inštituti in združenja ter univerze, ki skupaj zagotavljajo ključne digitalne kompetence, izkušnje in inovativne pristope na področju digitalne transformacije in izvedbe digitalnih projektov. Skupaj smo pripravili storitve, ki so primerne za podjetja vključena v vertikale SRIP-ov in tudi za ostala podjetja. Ponujamo tudi preizkušena pilotna in eksperimentalna okolja. Smo odprti za kreativno sodelovanje za doseganje skupnih ciljev in koristi – kreirati sodobne digitalizirane izdelke, rešitve in poslovne modele za povečanje konkurenčnosti in izvozno prebojnost.


Kako nas kontaktirati

Z veseljem smo na voljo za pogovor, viharjenje zamisli, praktično predstavitev eksperimentalnih in pilotnih okolij in drugih naših storitev, vse z usmerjenostjo zagotoviti vam koristi in dodano vrednost.

Naši kontaktni osebi sta:
Nenad Šutanovac, GZS, nenad.sutanovac@gzs.si
Aleš Štempihar, IIBA, ales.stempihar@slovenia.iiba.org