O IKT HORIZONTALNI MREŽI

 

IKT horizontalna mreža (IKT_Hm), je organizacijsko del SRIP PMiS, finančno pa deluje samostojno. Opredeljena je kot skupek omogočitvenih tehnologij in kompetenc, s svojimi aktivnostmi pa je podpora vsem vertikalam SRIP PMiS ter ostalim SRIP-om. IKT_Hm sledi viziji Vlade Republike Slovenije, da naj postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Referenčnost predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in državo pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenje podjetij in ljudi.

Vizija IKT horizontalne mreže

Dolgoročno vzpostaviti osrednjo operativno podporno vlogo gospodarstva v Sloveniji, ki z znanji,  tehnologijami in aktivnostmi odločilno pomaga pri celoviti digitalni preobrazbi slovenskih podjetij  za uspešen izvoz izdelkov, storitev in poslovnih modelov z visoko dodano vrednostjo.

Strategija

Osnovni cilj delovanja IKT_Hm je v skladu s strategijo S4 podpora razvojnim aktivnostim vseh SRIPov na področju IKT  predvsem v pripravi osnov za uporabo in integracijo IKT kot omogočitvene horizontale.  Digitalna transformacija kot ključna paradigma sodobnega razvoja in človeškega napredka odstranjuje ločnico med IKT kot tehnologijo in različnimi procesi. Zato je aktivno sodelovanje IKT_Hm z ostalimi vertikalami PMiS in drugimi SRIP njena ključna naloga. Znotraj IKT_Hm se bomo osredotočili na razvoj in vzpostavitev integriranih sistemov/platform in hkrati s svojimi kompetencami in rešitvami podprli razvojne aktivnosti v fokusnih področjih znotraj posameznih SRIP in vertikal PMiS. Zato se bomo intenzivno povezovali z vsemi SRIPi in se vključili v verige vrednosti in sodelovali pri razvoju.

IKT_hm s svojimi aktivnostmi aktivno podpira svoje člane in jim zagotavlja številne koristi.

 

IKT horizontalna mreža vsebuje naslednja vsebinska področja oz. horizontale:

·         Digitalna transformacija

·         GIS-T – Lokacijske storitve

·         HPC in big data

·         Internet storitev

·        Internet stvari

·         Kibernetska varnost

 

Aktivnosti IKT_Hm

·         Priprava in izvedba dogodkov za SRIPe / oblikovanje novih tržnih priložnosti skupaj s SRiP-i

·         Sodelovanje pri vzpostavljanju razvojnih konzorcijev

·         Promocija delovanja in dosežkov članov IKT_Hm

·         Networking članov IKT_Hm

·         Priprava vsebinskih dokumentov

·         Sodelovanje v projektu Razvoj človeških virov  / pridobivanje novih kadrov ter usposabljanje obstoječih na področju digitalizacije in informatizacije z vzpostavitvijo karierne platforme

·         Spodbujati internacionalizacijo  in mednarodno poslovanje članov IKT_Hm in razvitih rešitev in storitev

 

Organiziranost

IKT_Hm ima domicil v SRIP PMiS, zato je sorazmerno vključen tudi v organe PMIS. Vsaka od 6 horizontal IKT_Hm ima 2 predstavnika (podjetje/RRI) v programskem svetu PMiS, vodje horizontal pa sodelujejo v koordinaciji Vodje IKT_Hm.

IKT_Hm koordinira in organizira Vodja IKT_Hm, ki s pomočjo vodij horizontal koordinira delovanje Horizontalne mreže kot celote in povezovanje s PMiS.

IKT Hm ima svojo Koordinacijo, katere člani so predstavniki vertikalnih SRIP-ov, Izvršilni direktor PMiS, vodje IKT_Hm horizontal in koordinatorji IKT_Hm v SRIP-ih.

Organi PMiS in IKT_Hm

 

Članstvo

SRIP PMiS in IKT_Hm delujeta celovito s skupnim članstvom podjetij, univerz, institutov in drugih organizacij. To pomeni da so člani IKT_Hm istočasno tudi člani SRIP PMiS in sodelujejo pri razvojno raziskovalnih aktivnostih. Aktivnosti IKT_Hm se izvajajo v sodelovanju s članstvom in za zagotavljanje koristi za člane.

Pristopno izjavo za včlanitev v SRIP PMiS oz. IKT horizontalno mrežo najdete tukaj.

 

O pogojih članstva in višini članarine pa si lahko preberete  tukaj.