SPISEK ČLANOV


Članstvo PMiS in IKT horizontalne mreže je enotno, aktualen spisek članov lahko najdete na spletnih straneh PMiS tukaj.