KORISTI ČLANSTVA

 

SRIP PMiS in IKT_Hm delujeta celovito s skupnim članstvom podjetij, univerz, institutov in drugih organizacij. Aktivnosti IKT_Hm se izvajajo v sodelovanju s članstvom in za zagotavljanje sledečih koristi:

·         zastopanje interesov članstva v relaciji do države
·         promocija članov na spletnih straneh in skozi ostale kanale komunikacije
·         dostop do SRIP-ov brez dodatnih članarin
·         sodelovanje članov pri promocijskih aktivnostih do ostalih SRIP-ov in iskanje partnerjev za skupno prijavo na razpise na osnovi Akcijskih načrtov teh SRIP-ov
·         sodelovanje pri pripravi in izvedbi dogodkov do SRIP-ov z namenom ustvarjanja in izkoriščanja skupnih tržnih priložnosti
·         sodelovanje pri pripravi in izvedbi drugih aktivnosti in vključevanje ali informiranje o delu delovnih skupin 
·         enotno članstvo v IKT horizontalni mreži in   SRIP-u Pametna mesta in skupnosti brez dodatne članarine
·         vključevanje članov v pripravo akcijskih načrtov in informiranje o vsebini 
·         iskanja partnerjev znotraj IKT horizontalne mreže za prijavo na razpise, ki izhajajo iz Akcijskega načrta IKT horizontalne mreže
·         obveščanje članov o dogodkih SRIP-ov in možnost brezplačne udeležbe
·         obveščanje članov o razpisih in priprava brezplačnih informativnih predavanj
·         pomoč pri internacionalizaciji preko aktivnosti Zitex in GZS-CEMP
·        sodelovanje pri pripravi kompetenčnega modela skozi projekt karierne platforme za slovensko gospodarstvo