Zapri

Novice


Pomanjkanje ustreznih kadrov je ena glavnih težav panoge IKT v Sloveniji

Pomanjkanje kadrov s področja IKT bi lahko dolgoročno med drugim rešili tako, da bi za tovrstne poklice navdušili več deklet, računalništvo in informatiko vpeljali v osnove šole ter poskrbeli za dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo že obstoječih kadrov z drugih področij, ki imajo smisel za IKT.

Pomanjkanje ustreznih kadrov je ena glavnih težav panoge IKT v Sloveniji. »Ta težava že načenja razvojno sposobnost slovenskih IKT-podjetij,« pravi Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (ZIT). Dodaja, da podobno pomanjkanje strokovnjakov z digitalnimi kompetencami velja tudi za podjetja v drugih panogah in v državni upravi. »Slovenija danes in v prihodnjih letih potrebuje vsaj trikrat toliko kadrov s področja IKT, kot jih letno diplomira oziroma magistrira,« pa pojasnjuje Andrej Kos, predstojnik Laboratorija za telekomunikacije na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko.

»Potrebe po digitalnih profilih bodo v prihodnjih petih letih naraščale,« pravi Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH Slovenija), kjer so skupaj z mariborsko fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko naredili raziskavo potreb po kadrih na področju digitalnih profilov v slovenskih organizacijah. Med drugim so podjetja spraševali, kakšno je trenutno stanje zaposlenih digitalnih profilov ter koliko digitalnih profilov bodo potrebovali v prihodnjih petih letih.

Več si lahko preberete v ikt.finance.si tukaj >>

Fotogalerija