ikthm

Novice


Vabljeni k sodelovanju na mednarodni konferenci Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo

Vabljeni k sodelovanju na drugo mednarodno konferenco TBMCE 2019 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo. Konferenca bo potekala 24. in 25. oktobra 2019 v kongresnem centru Hotela Bernardin v Portorožu.

Konferenca TBMCE je namenjena predstavitvam konceptov krožnega gospodarstva ter tehnologij in metodologij, ki prispevajo k prehodu podjetij in celotne družbe na odgovornejše, krožno ravnanje z viri.

Kot udeleženec konference boste imeli priložnost sodelovati s kolegi in strokovnjaki iz industrije in raziskovalnih institucij ter izmenjati ideje z razvijalci tehnologij.

Teme konference TBMCE 2019 so naslednje:

Tema 1: Trajnostna energija

Tema 2: Biomasa in alternativne surovine

Tema 3: Krožni poslovni modeli

Tema 4: Sekundarne surovine in funkcionalni materiali

Tema 5: IKT v krožnem gospodarstvu

Tema 6: Procesi in tehnologije

Tema 7: Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo.

Predstavitve prispevkov so možne v obliki ustnih predavanj in posterjev.

Na konferenci TBMBCE 2019 bodo potekale tudi panelne diskusije:

  • Problematika odpadne plastike in gum v zbirnih centrih  

  • Predstavitve aktualnih nacionalnih in mednarodnih projektov na področju krožnega gospodarstva
  • Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo
  • Predstavitve prihodnjih nacionalnih in mednarodnih razpisov za projekte in programe na področju krožnega gospodarstva
  • Človeški viri – pomen poklicnega razvoja kadrov za prehod v krožno gospodarstvo
  • Povezovanje in sodelovanje med Strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP).

 

  Za oddajo povzetka in registracijo se  lahko prijavite na strani elektronskega prijavnega sistema konference TBMCE 2019 https://tbmce.conforganizer.net/login/.

Več informacij o konferenci najdete na strani tbmce.um.si ali na naslovih milos.bogataj@um.si in tbmce@um.si.


Pomembni datumi:

Rok za oddajo povzetkov:                                      22. 7. 2019
Obvestilo o sprejetju:                                                      julij 2019
Rok za oddajo celotnega prispevka (ni obvezno):    1. 9. 2019
Obvestilo o sprejetju celotnega prispevka:                15. 9. 2019
Konferenca:                                                                     24. in 25. 10. 2019

Celotni prispevki bodo objavljeni v odprto-dostopnem elektronskem zborniku konference pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru. Objavljeni prispevki bodo dostopni v seznamih OAPEN in DOAB z možnostjo indeksiranja v bazi Web of Science Core Collection. Razširjene članke izbranih prispevkov bo možno objaviti v posebni številki znanstvene revije s faktorjem vpliva.

Organizator konference: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, član SRIP – Krožno gospodarstvo, v soorganizaciji SRIP – Krožno gospodarstvo .

 

Fotogalerija