ikthm

Novice


Odprti dialog z MJU

 31. maja 2019 je IKT- horizontalna mreža organizirala odprti dialog z MJU o platformi IOT in umeščenosti v strategijo razvojno informacijskega oblaka (RIO) ter platformi za pametna mesta in skupnosti.


Na področju integriranih digitalnih platform za pametno mesto/občino/IOT/inoviranje, ki omogočajo enostavno povezovanje in ponovno uporabo obstoječih rešitev in podatkov deležnikov, je vedno več parcialnih iniciativ, ki pa jih žal ne znamo povezati skupaj.

 

Resnega preboja na tem področju v Sloveniji nismo ustvarili, ker so naša prizadevanja preveč razdrobljena. Mesta in občine so v krču, ker ne vedo, kako bi se tega lotili, komercialni ponudniki in država vsak po svoje ponujata in gradita svoje rešitve, SRIP načrtuje svojo platformo; vse iniciative pa se vrtijo okrog platform, internet stvari, velikih podatkov, inoviranja, umetne inteligence.

 

Zato je Združenje za informatiko in telekomunikacije in IKT Horizontalna mreža v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organiziralo sestanek zainteresiranih deležnikov, na katerem so izmenjali mnenja in se dogovorili za sodelovanje in nadaljnje korake. Namen sestanka ni bila promocija posameznih rešitev ampak dialog in zaveza, kako bodo poenotili razvojne napore in jih usmerili v enotne skupne cilje in opredelili naloge, da se bomo lahko začeli premikati v skupno enotno smer in seveda kot gradnike začeli uporabljati že dobro obstoječe rešitve.

 

Na odprtem dialogu MJU so se udeleženci seznanili glede IOT platforme in Razvojno Informacijskega oblaka RIO. Sestavili so delovno skupino, ki bo kontinuirano sodelovala z MJU in zastopala interese deležnikov ter delala na strokovnih vsebinah in poslovnem modelu.

 

Konstruktivni dialog, kako zastaviti skupno razvojno strategijo platforme, ki jo državna/javna uprava, občine, JRO /UNI, gospodarstvo in državljani potrebujejo, je vodila Andreja Lampe, vodja IKT Horizontalne mreže, SRIP PMiS, ki je poudarila, da verjame, da skupaj zmoremo več in bolje, predvsem pa hitreje in udeležence povabila k aktivnemu sodelovanju, kar je tudi dobra priložnost za prodor na tuje trge.

 

Predlog poenotenega zbiranja in ponovne uporabe podatkov s pomočjo integracijske IoT platforme, sta predstavila Jurij Dolžan in Egon Milanič iz Direktorata za informacijsko družbo. Poudarila sta, da je digitalizacijo potrebno obravnavati celostno, saj gre za navezavo gospodarstva, šolstva, izobraževanja, sociale, civilne družbe.

Fotogalerija