ikthm

Novice


Javni razpis za certifikate kakovosti in zaščito intelektualne lastnine

Slovenski podjetniški sklad v letu 2019 uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, t. i. VAVČERJE. Na ta način bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem  (MSP) omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s katerimi bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer za zaščito intelektualne vsebine, certifikate kakovosti in poslovne odličnosti, internacionalizacijo, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, za digitalizacijo in omogočitvene tehnologije, krožno/zeleno gospodarstvo ter prototipiranje.

Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje.

Slovenski podjetniški sklad je v mesecu januarju objavil dva razpisa, in sicer: vavčer za certifikate kakovosti in vavčer za zaščito intelektualne lastnine.

1. VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.  Več o pogojih za razpis najdete tukaj

2. VAVČER ZA ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.

MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine. Več o pogojih za razpis najdete tukaj

Fotogalerija