ikthm

Novice


Študija primera: GoOpti in digitalna transformacija

„Transportna podjetja z vključitvijo v našo platformo potrojijo svoje prihodke.“

Podjetje GoOpti se je iz ponudnika nizkocenovnih cestnih prevozov potnikov spremenilo v inovativno podjetje z večkrat nagrajeno IT platformo. Prevozniki v povprečju mesečno zaslužijo 10.000 evrov iz naslova uporabe GoOpti platforme, potnik pa v povprečju prihrani 80 evrov na potovanje in še eno uro časa.


Začetki podjetja GoOpti segajo v leto 2011. Izhodiščni poslovni model je vključeval razvoj digitalne tržnice prevozov, ki jih je GoOpti takrat tudi izvajal. Ponujali so nizkocenovne cestne prevoze potnikov iz več slovenskih mest na bližnja letališča, tudi v okoliških državah. Na trgu so ponudili več različnih tipov prevozov in skozi čas vedno nove relacije, sprva še s svojimi vozili in vozniki. “Ker smo ugotovili, da je tak poslovni model stroškovno neučinkovit, predvsem pa zahteven iz operativnega vidika, smo začeli iskati napredne rešitve za uvedbo inovativnega poslovnega modela,” pravijo v GoOptiju.

 

 

Digitalni koncepti in tehnologije, ki so bili uporabljeni:
 - digitalna transformacija in novi poslovni modeli,
 - lokacijski podatki in storitve,
 - internet stvari in storitev,
 - podatkovna analitika,
 - storitve v oblaku,
 - digitalna platforma,
 - elementi umetne inteligence,
 - tehnologije kibernetske varnosti,
 - optimizacijski algoritmi.


Transformacija iz izvajalca prevoznih storitev v platformo mobilnosti na zahtevo

Leta 2013 so v sodelovanju z visokotehnološkim podjetjem Abelium začeli razvijati nov sistem, zasnovan v obliki SaaS (ang. Software as a Service), podprtim s storitvami iz oblaka in namenjenim digitalni podpori hitre rasti v Sloveniji.

V začetku leta 2015 je GoOpti v sodelovanju s podjetjema Abelium in Arhea pripravil strategijo digitalne transformacije  in jo začel tudi izvajati. Jedro digitalno prenovljenega GoOpti-ja je tako lastna inovativna SaaS digitalna tržnica, podprta s storitvami v oblaku, ki je – poleg celoviti podpori nakupa vozovnic ter dnevnim operacijam evidentiranja in načrtovanja prevozov potnikov – namenjena tudi podatkovno podprti širitvi poslovnega modela v tujino.

„Naš inovativni in tržni potencial je leta 2015 prepoznal konzorcij mednarodnih investitorjev, v letu 2016 pa nas je podprla tudi Evropska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) v okviru razpisa H2020 SME Instrument (faza 2) in finančno podprla projekt širitve digitalno prenovljenega poslovnega modela GoOptija na tuje trge. Projektne aktivnosti do sedaj potekajo po načrtu, tako da z januarjem 2018 vstopamo v zadnjo četrtino projekta, ki ga zaključimo junija 2018. Z internacionalizacijo poslovnega modela smo zaključili zastavljeno digitalno transformacijo podjetja – iz izvajalca prevoznih storitev v platformo mobilnosti na zahtevo.“

 

“Izvedba digitalne preobrazbe podjetja GoOpti in razvoj naše platforme sta zahtevala veliko napora, ekspertnega znanja in seveda finančnih sredstev. Digitalna preobrazba nam med drugim omogoča zmožnost hitrejših in nenehnih izboljšav obstoječih storitev ter hitrejši razvoj novih produktov, ki temeljijo na realnih podatkih in prinašajo boljšo uporabniško izkušnjo. Konkurenčnost dosegamo z močnimi investicijami v konstanten razvoj lastnih rešitev, pri tem pa dajemo velik pomen upoštevanju in prilagajanju lokalnim zakonodajam. S širitvijo na tuje trge smo se namreč srečali s številnimi izzivi, saj ima prav vsaka država svoje specifike, bodisi z vidika zakonodaje ali poslovnih praks.”

Mrako Guček, direktor GoOpti


Platforma, ki prihrani denar, čas in poveča dohodke

GoOpti platforma nudi koristi za potnike, partnerje, franšize, prevoznike in voznike.

Franšize in prevozniki se z vključitvijo v platformo GoOpti znebijo potrebe po iskanju strank, prodaje in podpore kupcem, izdaje računov ter izvajanja poračuna voženj, saj to stori sistem namesto njih. Prav tako imajo vozniki na voljo mobilno aplikacijo, s pomočjo katere lahko preverjajo podatke o vožnji, obveščajo potnike o morebitnih zamudah ter po prevozu izpolnijo potni nalog. Izbiro prevoznikov in voznikov za izvajanje voženj sistem prav tako izvaja avtomatsko, pri čemer upošteva parametre, kot so predviden strošek prevoza, razdalja do lokacije prevoza, število voženj v mesecu, trajanje voženj in delovni čas voznikov. „Transportna podjetja z vključitvijo v našo platformo potrojijo svoje prihodke. Po naših podatkih namreč vsako prevozno podjetje iz naslova GoOpti platforme mesečno v povprečju prepelje več kot 360 potnikov in ustvari 10 tisoč evrov prihodkov,“ na podlagi analize ugotavljajo v GoOptiju.

Za partnerje (kupce in člane platforme) GoOpti ves čas razvija in izboljšuje svoje storitve. „Tak primer je paket Popolna brezskrbnost, s katerim potniku garantiramo izvedbo prevoza ne glede na zunanje dejavnike (razmere na cesti, zamude letal, spremembe ure leta). Z zagotavljanjem prevoza je tako GoOpti celo boljša izbira kot osebni avto, kar so potrdili tudi uporabniki z več kot 16 tisoč nakupi tega paketa. Za doplačilo nekaj evrov GoOptijev paket Popolna brezskrbnost potnikom zagotavlja, da v primeru zamude leta, ko je bil prevoz zadržan zaradi primerov višje sile, GoOpti poišče in na svoje stroške kupi novo letalsko vozovnico ter po potrebi poskrbi še za prenočišče. V primeru, da letalski prevoznik potnika obvesti o preloženem letu najmanj 48 ur vnaprej, pa brezplačno uredi nov prevoz. Če let ob prihodu na letališče zamudi ali ga preusmerijo na drugo letališče, je potniku brezplačno priskrbljen nov prevoz ali drug nadomestni prevoz iz tistega letališča.“ Uporabniki platforme, ki se odločijo biti digitalni glasniki, imajo na voljo storitve Pripelji prijatelja ter t. i. Affiliate program, z uporabo katerih privabljajo nove stranke, s tem pa pridobivajo popuste.

„Digitalizacija je v začetku leta 2017 zajela tudi delo s partnerji, ki imajo možnost avtomatske registracije, avtomatskih popustov pri doseganju določene velikost prometa, zamrznitev cene za določeno obdobje, uporabo dodatnih plačilnih sredstev, dogovorjenih cen za določeno relacijo ipd. Za posebne partnerje pa imamo tudi možnost avtomatskega uvoza naročil (povezava z letalskimi družbami) ter integracijo s sistemom zakupa kart prek API vmesnikov.“

Potnikom so na voljo trije tipi prevozov, ki so prilagojeni njihovi časovni razpoložljivosti, želji po zasebnosti v vozilu in finančnim sredstvom. OPTI prevozi so edinstvena nizkocenovna storitev, pri kateri so v isto vozilo združeni potniki s podobnimi željami glede časa odhoda ali prihoda. „Potnik pri rezervaciji izbere okno fleksibilnosti, v katerem ga lahko poberemo, dan pred prevozom pa mu je sporočena točna ura prevoza, ki je znotraj izbranega časovnega okna.“ FIX prevozi so skupinski prevozi na frekventnih relacijah, uro odhoda pa potnik izbere že v postopku nakupa. Storitev je idealna za uporabnike, ki želijo dejanski čas odhoda vedeti že ob nakupu prevoza. VIP predstavlja privaten prevoz na poljubni relaciji. Je najboljša rešitev za podjetja in posameznike, ki želijo popolnoma zaseben prevoz po sprejemljivi ceni. Točen čas odhoda uporabnik določi v postopku nakupa. „Analize kažejo, da potniki z uporabo storitve GoOpti med potovanjem v povprečju prihranijo 80 evrov ter 1 uro časa, hkrati pa izražajo zelo visoko stopnjo zadovoljstva,“ povedo v podjetju.

2018 električna vozila in „GoOpti lokalno“

Za rešitve GoOptija se zanimajo tudi mesta in skupnosti. „Vse več zanimanja se kaže za uvedbo sistema 'GoOpti lokalno', npr. v sodelovanju s ponudniki javnega prometa, saj se z našimi naprednimi rešitvami lahko vključimo tudi v sistem multimodalnega transporta, znotraj katerega nudimo storitev prevozov na zahtevo. Kot člani SRIP-a Pametna mesta in skupnosti se aktivno vključujemo v tovrstne iniciative in sodelujemo pri razvoju in vzpostavitvi sistema mobilnosti, ki bo prispeval k uresničitvi koncepta pametnih mest in skupnosti.“

V 2018 bodo na izbranih linijah pilotno uvedli tudi električna vozila in tako testirali uporabo e-vozil na daljših razdaljah. Gre za evropski projekt, v katerem GoOpti sodeluje s podjetjem Petrol in mednarodnimi partnerji. „Rezultati projekta bodo osnova za oblikovanje nadaljnjih korakov pri implementaciji trajnostne mobilnosti v evropskem prostoru,“ namen projekta pojasnjujejo v GoOptiju. Fotogalerija